Se billedet: Derfor skal du tilføre fosfor til vårsæd før buskning - helst ved såning

Fosfor skal tildeles før vårsæden busker sig, og helst i forbindelse med såning - senest stadie 13.

Af Peter Schmidt Nielsen, juniorkonsulent, Velas

Funktionaliteten af fosfor er især kritisk tidligt i vækstsæsonen for planters udvikling, herunder rodudvikling og sideskudsdannelse, hvor plantehormonerne auxin, cytokinin og strigolacton er involveret.

Ved lav fosfor tilgængelighed vil auxin akkumuleres i rodspidsen, hvilket hæmmer den videre vækst af rodspidsen, og bremser væksten af primærroden i dybden. Rodarkitektturen ændres derfor mod et mere øverligt og forgrenet rodsystem, for at øge P optaget i topjorden.

Sideskudsdannelsen bliver også reduceret ved lav fosfor tilgængelighed. Selv en kortvarig og moderat fosformangel kan reducere antallet af aksbærende sideskud og derved resultere i signifikant udbyttetab.

Tilgængeligt fosfor tidligt tilstede

Tilgængeligt fosfor skal være til stede tidligt i vækstsæsonen for at sikre en optimal rodudvikling og buskning. Senere tildeling af fosfor kan ikke erstatte tildeling i den tidlige vegetative fase, hvis der er fosformangel på det tidlige tidspunkt.

Timing af fosfortildelingen er derfor essentiel i fosfor følsomme afgrøder som f.eks. majs, kartofler og vårbyg, for at opnå effekt af den tilførte fosforgødning, og derved sikre en optimal rodudvikling og buskning.

Effekten af timing i fosfortildeling er blevet undersøgt i vårbyg i et markforsøg udført af Københavns Universitet, på arealer med meget fosformangel.

De direkte udbyttegevinster skal derfor tages med forbehold, men forsøget viser vigtigheden af rettidig fosfor tildeling i vårsæd, som bør inddrages i overvejelserne til den kommende etablering af vårbyg.  

Det omtalte forsøg viser, at hvis kortvarig fosformangel bliver korrigeret i løbet af bladudviklingsfasen senest st. 13, så undgås et udbyttetab på 27 hkg pr. hektar.

 

Figur 1. Effekten af tidspunkt for tildeling af fosfor

DES = dage efter såning. Der er tildelt 30 Kg P i alle behandlinger på nær kontrollen (0 P). Udbyttet og antal aksbærende sideskud blev signifikant reduceret ved for sen fosfor tildeling

Foto: Søren Husted

Roden skal vokse frem til fosfor

Fosfor skal altså tildeles før vårsæden busker sig, og helst i forbindelse med såning. 

Udover et generelt større funktionelt behov for fosfor tidligt i den vegetative fase, så er fosfor meget immobilt i jorden hvilket understreger vigtigheden af at få placeret fosfor i forbindelse med såning. 

Gødning indeholder hurtigt tilgængeligt fosfor i form af vandopløselige fosfat salte, som hurtigt bliver opløst i jordvæsken og øger plantetilgængeligheden af fosfor. Udfordringen er, at koncentrationen af plantetilgængeligt P i jordvæsken hurtigt overstiger røddernes mætningspunkt for fosfor optag.

Overskuddet af opløseligt P bliver i jordvæsken, hvor det reagerer med jordkomponenter hvilket immobiliserer fosfor og reducerer plante tilgængeligheden.

Fosfor er ekstremt immobilt i jorden, og den primære optagsmekanisme sker ved at roden vokser mod tilgængeligt fosfor. Fosfor bliver primært transporteret ved diffusion i jordvæsken, hvilket afhænger af mange faktorer som f.eks. koncentrationsgradienten mellem rodoverfalden og jordvæsken.

Mobiliteten af fosfor er ca. 0,13 mm pr. dag ved reaktionstal som vi har i Danmark. Dette udfordrer sammenhængen mellem fosfor tilgængelighed og fosfor behov.     

Overvej fædigblandet udsæd og gødning

Her er budskabet, at når der tildeles fosfor til vårsæden bør det selvfølgelig tildeles ved såning, enten ved placering med gødningsudstyr eller iblandet i udsæden.

Det er muligt at købe færdigblandet udsæd og gødning, hvilket bør overvejes, hvis man ikke har gødningsudstyr på såmaskinen.

Ved placering eller iblanding i udsæden opnås der udover fosforeffekten også en forsurende effekt ved at bruge ammoniumholdige gødninger som f.eks. DAP (100 pct. ammonium) eller NPK (50 % ammonium) hvilket afhjælper mangan-mangel i de tidlige vækststadier.

Faktaboks

Kilde til artiklen

Carstensen, A., A.E. Szameitat, J. Frydenvang & S. Husted (2018): Chlorophyll a fluorescence analysis can detect phosphorus deficiency under field conditions and is an effective tool to prevent grain yield reductions in spring barley (Hordeum vulgare L.). Plant and Soil, Vol. 434:, pp. 79–91.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.