Se danmarkskortet: Kan du skrue ned for svampemidler i vinterhveden?

Brug danmarkskortet over bruttomerudbytte for svampebekæmpelse i hvede til at vurdere, hvor realistisk det er for din bedrift, at udgifterne til behandlingen er fornuftige i forhold til gevinsten.

Af Frederik Vilhelm Larsen, planteavlskonsulent, Agrovi

Foråret er så småt på vej og de fleste er efterhånden ved at komme i gang med den første kvælstoftildeling til vintersæden. Utålmodigheden for at komme i marken og starte op med vårsædsetableringen har også meldt sin ankomst hos os, som ikke kan vente.

Næste fokus er på græsukrudtsbekæmpelse i vinterkornet, som også fortjener rettidig omhu og fokus.

Men til denne lille historie har jeg valgt at fokusere på svampebekæmpelse i vinterhvede, som trods alt venter en rum tid ude i fremtiden. 

Selvom vores land er ganske lille, så forholder det sig faktisk sådan, at der er store forskelle i svampesygdomstrykket rundt imellem landsdelene - med et gennemsnitligt bruttomerudbytte på imellem 1,5 til 9,9 hkg pr. hektar, afhængig af hvor man bor.

Figur 1. Estimeret bruttomerudbytte i vinterhvede for svampebekæmpelse i perioden 2002-2016

Note: Bemærk at der er områder af Danmark med meget lavt bruttomerudbytte på kun få hundrede kilo, hvorimod andre områder har et merudbytte tæt på et ton/ha. 

Danmarkskort: Største merudbytter ved Lillebælt

For nogle år siden lavede Teknologisk Institut og Seges et Danmarkskort, se figur 1 herover, baseret på det opnåede bruttomerudbytte for svampebekæmpelse i perioden 2002-2016 (6.348 enkelte forsøg).

Analysen var lavet således, at der blev korrigeret for gulrust, sortsforskelle, udbytteniveau og årsvariation.

Således viser kortet grundlæggende et estimat for svampesygdomstrykket i de enkelte landsdele. Og med en sund portion svampe-patologi i baghovedet, så kommer det egentligt ikke som nogen overraskelse, hvor der kan forventes mest merudbytte for at bekæmpe svampe.

Af kortet fremgår det, at særligt langs Lillebælt er der store merudbytter for at bekæmpe svampe, fordi der her er et stort sygdomstryk. Dette skyldes kombinationen af, at området langs Lillebælt både er varmere end landsgennemsnittet, og også at der samtidigt er mere nedbør end andre varme egne af landet.

Således ses på kortet, at den jyske vestkyst og Nordjylland har lavere sygdomstryk, fordi der er koldere end andre egne af landet, men at det trods alt regner mest. Modsat har Sydsjælland og Lolland-Falster det varmere end det jyske, men til gengæld er det mere tørt. 

Specielt de senere år (som desværre ikke indgår i kortet) har der været exceptionelt lave merudbytter for at bekæmpe svampesygdomme målt via Landsforsøgenes sortsafprøvninger. Tørt solrigt vejr i april og maj er normalt ikke opskriften på septoria-vejr.

Dertil kommer, at der de senere år er sket et gennembrud i de tilgængelige vinterhvedesorter, hvor der er introduceret mange nye sorter med en stærk tolerance overfor septoria.

I 2022 var der som gennemsnit af alle sorter i afprøvning kun 5 hkg pr. hektar i bruttomerudbytte for svampebekæmpelse.

Så hvad betyder det for mig som landmand?

Plejesporsforsøg til høst 2022. Low-input parcel med en svampebekæmpelse i stadie 39. Udbytte: 112 hkg pr. hektar.

Mange kan reducere svampebekæmpelsen

Langt de fleste kan slippe afsted med meget mindre svampebekæmpelse, end man lige går og tror (her tænker vi på septoria). Og at det ikke er svampebekæmpelse, som er afgørende for at høste 18 ton pr. hektar i hveden. 

Desværre kan Danmarkskortet ikke bruges til at vurdere den specifikke nødvendige svampedosering, fordi den afhænger af mange faktorer, herunder middelvalg.

Men kortet kan hjælpe dig til at vurdere, hvor realistisk det reelt set er at få det nødvendige bruttomerudbytte, for at det har været en fornuftig investering at bekæmpe svampe.

Forhold dig derfor særligt kritisk til, om det reelt set er nødvendigt at planlægge en svampesprøjtning i stadie 32-33 (hint: det er 90 procent sandsynligt, at det ikke er nødvendigt).

Sørg også for at implementere gode IPM-strategier for at reducere dit generelle behov for svampesprøjtning. Her er sortsvalg af en nyere højtydende sort med god septoria-tolerance afgørende (særligt hvis du bor i et af de røde områder).

Brug dernæst sortsblandinger, hvis du vil give den et ekstra skub i retningen af en nem sprøjtesæson.

Vær dog opmærksom på, at selvom vores markedsførte sorter har stærk tolerance overfor septoria, så er der desværre en tendens til brunrust, som optræder sidst på sæsonen, hvormed bekæmpelse i stadie 61 kan være relevant.

Til sidst skal lyde en opfordring til at forsøge sig med nogle plejesporsforsøg, hvor du kan undersøge nærmere, hvad du får for din svampebekæmpelse. Oftest er det lidt af en øjenåbner at se, hvor meget angreb af septoria der kan være og fortsat opretholde et højt udbytte i hveden.

Plejesporsforsøg til høst 2022. High-input med tre svampebekæmpelser. Udbytte: 109 hkg pr. hektar.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.