Se høstbarometer for seks afgrøder - tørketolerant rug overrasker
Høsten af vinterbyg er et overstået kapitel, og nu er der fuld fart på høsten af vinterraps, vinterhvede, rug, vårbyg og havre.

Årets høst af vinterhvede og rug viser foreløbig et udbyttemønster i samme stil, som vi har set i vinterbyggen.

Der er nemlig store udbytteudsving rundt om i landet, hvor de uvandede lette jorder igen scorer lavest i udbytte, mens vandede jorder har mere hæderlige udbytter.

Vandprocenterne i det høstede korn ligger de fleste steder på 11-13 pct. Derfor kan man i år glæde sig over en let høst, hvor det i langt de fleste tilfælde ikke er nødvendigt at tørre kornet.

I vårbyg, havre og vinterraps meldes der også om lavere udbytter.

Christina Skelmose Jørgensen fra Sagro beretter om vårbyg, der på uvandet sandjord giver ned til 30 hkg pr. hektar, og nogle steder endda endnu mindre.

Selv rug er tørkeramt

I Seges’ dyrkningsvejledning for vinterrug kan man læse, at rug har et stort og dybtgående rodsystem, der gør rugen mere tørketolerant end de andre kornafgrøder. Alligevel skønner planteavlskonsulenterne et gennemsnitligt udbyttetab på 21 pct. i vinterrug som følge af tørken.

Det var dog næppe uventet alle steder.

Allerede tilbage i juni udtalte Troels Toft, sektordirektør for planter hos Seges, da også, at han havde set rug på uvandet sandjord, som er fuldstændig vissen. Det på trods af, at rug er kendt som en af de afgrøder, der er bedst til at modstå tørke.

Høstbarometer: Første skøn - udbyttetab på 25 pct. i vinterbyggenMark Onsdag 18. juli 2018 · 10:09

Alligevel skuffer de lave udbytter i rugen mange steder.

 

Faktaboks

Høstoverblik

  • Små hvede- og rugkerner med højt proteinindhold.
  • Tør halm der ikke vejer meget.
  • Kun vinterbyg er høstet på Bornholm.
  • Høst af rug skrider godt frem.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.