Se N-behovet for din raps på landmand.dk

Ny og lettere metode til at finde forårets optimale N-behov i raps er bedre end planteklip og N-norm.

- De fleste vinterrapsmarker i Danmark er på www.landmand.dk blevet inddelt i en grøn, en gul eller en rød farve. Farven angiver, hvor stor rapsens biomasse var i oktober/november - målt ud fra satellitfotos. Ud fra det er der beregnet forslag til, hvor meget kvælstof rapsen skal have i foråret, fortæller Torkild Birkmose.

Han er landskonsulent på Seges og har været med til at lave de nye anbefalinger og modellen og undersøgelserne bag.

- Mange har brugt planteklip i efteråret til at finde et mere præcist N-behov for rapsen i foråret end N-normerne. Det er også en udmærket metode, men vi har nu udviklet et nemmere alternativ med satellitdata. Vores forsøg viser nemlig, at der er en god sammenhæng mellem planteklip og den satellitmålte biomasse (NDRE) i rapsen om efteråret.

Sådan er det lavet

Nyere danske forsøg har vist, at N-behovet i raps om foråret er lavere, jo mere kvælstof der er tilført i efteråret, og jo kraftigere afgrøden er i efteråret. 

På baggrund af resultaterne fra 20 kvælstofforsøg fra 2018-2022 har Seges udviklet en model, som kan beregne et forslag til rapsens N-behov om foråret.

- Vi har undersøgt med statistik, hvad der har haft betydning for rapsens kvælstofbehov i de mange forsøg. Vi har testet rigtig mange faktorer, men det viste sig, at kun biomassen og N-tilførslen om efteråret havde betydning. Og det er faktisk ret smart, for så kan man allerede om vinteren beregne rapsens N-behov i foråret, siger Torkild Birkmose. 

Vær altid kritisk

Han anbefaler, at man bruger de nye forslag som et vejledende input, når man fastlægger rapsmarkernes N-behov i gødningsplanlægningen.

Det er nemlig stadig vigtigt at være både forsigtig og kritisk. Man må ikke bare bruge de nye forslag uden omtanke, understreger han.

- Vores model passer bedst til raps i kornsædskifter med forfrugt korn. Har man for eksempel frøgræs som forfrugt til rapsen, skal man være mere kritisk over for vores forslag i landmand.dk og her skele mere til, hvordan marken ser ud, og hvad man plejer at gøre.

- Det viste sig nemlig i vores undersøgelser, at raps med frøgræs som forfrugt skulle have meget mere N, end modellen anbefalede, til trods for en stor biomasse i efteråret.

Ikke alle marker er med

På Landmand.dk vises kun kort over de rapsmarker, som var registreret i MarkOnline i begyndelsen af januar. Det betyder også, at der ikke er lavet kort for de rapsmarker, som er oprettet i Næsgaard Mark, beklager Torkild Birkmose.

- I alt har vi udarbejdet kort og anbefalinger for godt 15.000 rapsmarker, svarende til cirka 138.000 hektar, siger han.

Det har været muligt at beregne et forslag til N-behov for 90 procent af markerne i MarkOnline. I resten har målingen af NDRE-værdi været for usikker til en troværdig beregning. 

- På grund af mange skyer i efteråret og færre gode satellitbilleder er der i en del tilfælde brugt en NDRE-beregning fra firmaet ClearSky. Firmaet kan ved brug af satellitter, radar og kunstig intelligens forud-
sige, hvad satellitten ville have set, hvis der havde været klart vejr, siger Torkild Birkmose. 

Selv om du selv har egne NDVI-biomassekort fra efteråret liggende, kan du ikke bruge dem i modellen, da der her er brugt NDRE og ikke NDVI som udtryk for biomassen.

Modellen har brugt en N-pris på 18 kroner og en rapspris på 425 kroner. Vil du ændre modellens priser eller oplysningerne fra MarkOnline, kan du gøre det i et regneark, som du kan finde via QR-koden herunder:

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.