Se videoen: Her er den bedste pløjefri etablering af årets vinterraps

Agrovi har i august anlagt etableringsforsøg med vinterraps, hvor 12 såmaskiner bliver testet, ligesom der er forsøg med stigende plantetal og stigende N i startgødning. Se hvilke tre såmaskiner, der har udført det bedste såarbejde, bedømt pr. medio september.

Startgødning på 20 kg N pr. hektar og 20-25 planter pr. kvadratmeter med den videre plan at marken får gylle i septemper med slanger. Ellers 40-60 kg N pr. hektar.
 
Sådan lyder opskriften - set i bakspejlet og med status i midten af september - på den optimale kombination for pløjefri etablering af vinterraps i august 2023.
 
Det viser i hvert fald det etableringsforsøg i stor skala på i alt 27 hektar, som Agrovi gennemfører hos en landmand på Horsens-egnen.
 
Det fortæller Jeppe Grabow Olesen, der er planteavlskonsulent hos Agrovi i Vejle.

TEST AF SÅMASKINER, GØDNING OG PLANTETAL

I forsøget er vinterrapsen af sorten LG Auckland, som er kendt for god vitalitet i efteråret, sået 7. august under fugtige forhold i upløjet og urørt JB5 jord. Rapsen kom op 3-4 dage efter såning. Det er første gang i mands minde, at den pågældende jord ikke bliver pløjet før såning.
 
Forfrugten er vinterbyg, og halmen er fjernet efter høst. Der er tilført sneglegift før og efter såning, ligesom angreb af rapsjordlopper er bekæmpet for helt at undgå at de to skadedyr påvirker forsøgsarealet.
 
Forsøgsarealet er dels opdelt i 12 parceller á en hektar, hvor 12 såmaskiner til no-till, strip-till eller enkornssåning hver har tilsået en parcel.
 
Derudover omfatter arealet et forsøg med 10 parceller med tildeling af fra 0-80 kg pr. hektar startgødning og et forsøg med 10 parceller med etablering af 15-50 planter pr. kvadratmeter, samt et forsøg med samdyrkning af raps og en companion crop.
 
Hele forsøgsarealet tilføres senere i efteråret 50 kg N pr. hektar i biogasgylle.
 
Jeppe Grabow har gjort nedestående observationer fra forsøgene indtil videre.

TEST AF 12 SÅMASKINER

På maskinsiden gør alle såmaskiner et godt arbejde. Nogle har dog gjort et lidt bedre end andre, og bedste etablering er udført af følgende såmaskiner, her er de tre bedste nævnt:
 
1. Väderstad Tempo, enkornsåmaskine (halv udsædsmængde, sikker etablering, alle planter fremspiret)
2. Sumo, DTS strip-till såmaskine
3. Horsch Focus, strip-till såmaskine
 
Generelt er etableringen lykkedes bedst, hvor såmaskinen skraber jorden ren, før frøene bliver lagt i jorden. For to af parcellerne var der ingen fremspiring på grund af for dyb såning, og de blev sået om 23. august.

 
Tabel 1. Forsøg ved Horsens, de 12 såmaskiner samt udsædsmængde og startgødning 

 

FORSØG MED STIGENDE N-TILFØRSEL

I forsøgsparcellen med startgødning som variabel blev der tilført fra 0 til 80 kg N pr. hektar i Yara NPK gødning 21-3-10 med spring på 20 kg N hen over marken.  
 
Forsøget viser, at 20 kg N har været den optimal mængde startgødning, idet der skal gives gylle efterfølgende.
 
I marken ses det tydeligt, at vinterbyggen har spist helt op af kvælstof, og der er markant forskel på om der er tilført 0 eller 20 kg N pr. hektar.
 
Ligesådan viser forsøget, at ved etablering af rapsen med no-till, hvor der ikke bliver rodet i jorden og dermed mineraliseret N, er det vigtigt at rapsen har fået tildelt startgødning.

Modsat er forskellen på startgødning eller ej lille, hvis rapsen er etableret med strip-till såmaskine.

FORSØG MED STIGENDE PLANTETAL

I forsøget med stigende plantetal er der tilstræbt et plantetal på fra 15 planter pr. kvadratmeter stigende til 50 planter pr. kvadratmeter. 
 
Forsøget viser, at det optimale plantetal i marken er 20-25 planter pr. kvadratmeter.  Ved et plantetal over 25 begynder rapsplanterne at vokse i højden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for overvintring. 

VEJKANTSMØDE I OKTOBER

Jeppe Grabow Olesen oplyser, at der i midten af oktober vil blive afholdt et vejkantsmøde for interesserede med mulighed for at bese og høre mere om forsøget. 

Se også video fra forsøget nedenfor:

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.