Se videoen: Landmand får naturtjek - åbner for muligheder på bedriften
Hans Jørgen Buur, Samsø, har fået foretaget et naturtjek på sin ejendom i samarbejde med Seges. Det har åbnet øjnene for flere muligheder på bedriften, blandt andet på et lavtliggende engområde.

Af Erik Suhr, Seges

For Hans Jørgen Buur, som driver 160 hektar planteavl på Samsø, er naturen en vigtig medspiller, som skal have de bedst mulige vilkår i samspil med bedriftens planteavl.

For ham handler det om at finde en balance, hvor naturen og landbruget kan fungere i både balance og samspil. Og det er ikke altid en nem opgave.

"Det handler om, at man som landmand hele tiden skal vurdere potentialet på ens ejendom. Og samtidig vurdere, hvor det ikke kan betale sig at bruge tid og ressourcer på at dyrke jorden.

Og de områder, som ikke egner sig til intensiv dyrkning, kan man så bringe i spil i forhold til naturen for at sikre den de bedst mulige vilkår", siger Hans Jørgen Buur.

Se videoen om naturtjekket her:

 

Hvad er et naturtjek

For at finde frem til de områder, der giver bedst mening, har Hans Jørgen Buur fået foretaget et naturtjek af Seges.

Naturtjekket går i alt sin enkelthed ud på, at finde frem til de områder, som har størst potentiale for naturudvikling og samtidig giver mening i forhold til planteproduktionen på ejendommen.

I samarbejde med landmanden udpeges derefter en række områder, som vurderes grundigere.

"Naturtjekket giver et overblik over, hvor man potentielt kan gøre en forskel. For mig har det betydet, at jeg har fået noget sparring på, hvordan vi bedst muligt kan skabe rammerne for en udvikling, som understøtter den unikke natur der er", siger Hans Jørgen Buur.

Fokus på lavtliggende engområde

Hans Jørgens Buurs naturtjek havde blandt andet fokus på et lavtliggende engområde med høj naturværdi.

På engen gror en række planter, som er sjældne i området. Og selvom bedriften ikke har husdyr, så fik Hans Jørgen Buur gode råd til, hvordan man eksempelvis kunne bruge kvæg  som en aktiv del af forvalt-ningen af engen.

"Selvom jeg ikke har nogle husdyr, så er det super relevant at vide hvordan de eventuelt kunne indgå i planerne for området. Og hvem ved. Hvis det giver mening, så kunne det jo godt være, man skulle investere i husdyr", siger Hans Jørgen Buur.

Det er dog ikke udelukkende økonomiske overvejelser, som Hans Jørgen Buur gør sig i forhold til naturtjek-ket.

"For mig handler det lige så meget om oplevelsen ved at bevæge mig rundt på min bedrift. Jeg nyder i den grad at se mangfoldigheden i både plante- og dyrelivet. Og kan jeg skubbe på den udvikling i positiv forstand, så er det meget værd for mig", siger Hans Jørgen Buur.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.