Seges: Gødskningsforbud koster landbruget 1,8 mia. kr.

Forbuddet mod at gødske og bruge plantebeskyttelsesmidler i de særligt beskyttede §3-arealer, som Folketinget vedtog i dag, giver ikke mere og bedre natur, og koster samtidig landmændene 1, 8 mia.kr. Det viser beregninger, som SEGES har foretaget.

Det bliver hamrende dyrt og uden effekt for naturen, at det nu bliver forbudt at gødske og bruge plantebeskyttelsesmidler i de områder, der er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Forbuddet blev i dag vedtaget af regeringen, SF og Enhedslisten.

Seges har analyseret de økonomiske konsekvenser for landbruget, og der er udsigt til store tab i såvel værdien af jorden, som i indtjeningen.

"Jeg ser tallet 47 mio. kroner nævnt som miljøministerens estimat for de økonomiske konsekvenser for landbruget. Det er et tal, der er ekstremt langt fra de beregninger, som vi foretog, da forslaget først kom frem," siger Ivar Ravn, direktør i Seges’ afdeling for Planter & Miljø.

"Vi ved, at landbrugsjord i §3-områder i øjeblikket handles for 60-100.000 kr. pr hektar afhængig af bonitet og produktionspotentiale. Med det foreslåede forbud vurderer vi handelsværdien til mellem 25.000 og 35.000 kr. pr hektar. Vi vurderer, at det gennemsnitlige værditab vil være på 40.000 kr. for de i alt ca. 45.000 hektar jord, der forventes at blive omfattet. Derfor ender vi på et tab på i alt 1.8 milliarder," siger Ivar Ravn.

Ivar Ravn står i øvrigt uforstående over for, at der indføres et forbud mod behandling af arealer med ringe naturværdi, når ambitionen er at styrke mangfoldigheden i naturen.

"De arealer, der er omfattet af det nye behandlingsforbud, er karakteriseret af så ringe naturværdi, at de med det nye prioriteringssystem fra næste år ikke er berettiget til tilskud til naturpleje. Netop naturpleje er en forudsætning for at øge biodiversiteten," siger Ivar Ravn.

Emneord gødskning, politik

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.