Seges: Graduér det første kvælstof til vinterrapsen
Ud fra satellitmålinger af rapsens udvikling i efteråret har Seges lavet forslag til graduerede N-tildelingskort til første gødskning i marts i 12.500 marker.

Denne artikel er normalt forbeholdt abonnenter på Mark Plus. Vi har valgt, at du i dag kan læse artiklen uden login.

De fleste danske rapsavlere kan i år hente gratis forslag til gradueret N-tildeling til første gødskning af vinterraps. Seges har nemlig lavet tildelingskort for ca. 12.500 rapsmarker - ud fra sattellitmålinger af rapsens biomasse i efteråret.

Seges har brugt satellitmålinger fra 10/10 til 30/11, da det optimale tidspunkt for måling af N-optagelsen i efteråret er, når væksten går i stå og afgrøden er fuldt udviklet. Beregning af N-tilførslen bygger på landsfor søg og udenlandsk forskning.

I Landmand.dk kan man se sine rapsmarker, hvis der er fundet brugbare satellitfotos. For hver mark ses behovet for graduering: ja, nej eller eventuelt. Jo højere variationen i rapsens biomasse var i efteråret, jo større er behovet for graduering.

Filerne kan downloades fra CropManager til et USB-stik, der sættes i terminalen med GPS på traktoren. I Cropmanager kan man også lave ændringer i tildelingskort.

Brug tildelingskort, når det giver meningMaskiner Torsdag 1. februar 2018 · 00:00

Målt biomasse efterår

Kortene er kun vejledende, og man bør også sammenligne biomassekort og tildelingskort med markens visuelle indtryk lige nu.

Der kan jo være sket en udvikling i afgrøden - eller den kan f.eks. have fået kålbrok, fortæller Rita Hørfarter, Seges.

»Graduering inden for marken sker i forhold til afvigelsen af N-optagelse ift. markens gennemsnit, så variationen i N-tilførsel gradueres med 70 pct. af variationen i N-optagelse.

Så hvis den gns. N-optagelse for marken er beregnet til 70 kg N og N-optagelsen i et punkt er beregnet til 80 kg N, vil punktet få tilført syv kg N mindre end gennemsnittet«, siger hun.

Faktaboks

Princip for graduering

  • Satellitmåling af biomasse (NDVI) i punkter á 10x10 m.
  • N-optagelse i hvert punkt i efteråret beregnes fra NDVI.
  • Graduering anbefales ikke ved lav variation i N-optag.
  • Jo større biomass, jo mindre N
  • Marker inddeles i 60, 90, 120 kg N/ha for gns. N-tilførsel.
  • Der er grænser for min. og maks. graduering af kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.