Seges leverer tildelingskort til 7.500 rapsmarker
Danske landmænd kan ved hjælp af tildelingskort graduere gødskningen på 7.500 vinterrapsmarker ud fra satellitbilleder fra efteråret.

En verdenspremiere. Intet mindre. Sådan betegner folkene bag en samkørsel af data fra 7.500 danske rapsmarker de tildelingskort, som danske landmænd kan graduere første tildeling af gødning i rapsen efter i dette forår.

»Fra forsøg i udlandet og erfaringer fra danske rapsmarker ved vi, at man kan bruge afgrødens vegetationsindeks i efteråret som et godt udgangspunkt for, hvordan vinterrapsen skal startes op i foråret,« siger Rita Hørfarter, specialkonsulent hos Seges.

Hun tilføjer, at CropSat via satellitbilleder har målt vegetationsindekset på samtlige cirka 10.000 danske rapsmarker i oktober og november 2016.

På en del af markerne var satellitbillederne dog ikke tilstrækkelig gode. Derfor er der ’kun’ lavet tildelingskort for 7.500 rapsmarker i dette forår. Men håbet er, at der fremover kan laves tildelingskort til samtlige rapsmarker i Danmark ud fra målinger af vegetationsindekset i efteråret.

Graduering i to trin

»Ved gradueringen af gødskningen ud fra vegetationsindekset i efteråret arbejder vores model i to niveauer: Første niveau er at fastlægge, hvor mange kg kvælstof marken skal have i gennemsnit. Andet trin er graduere gødningen inden for den enkelte mark,« siger Torkild Birkmose, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at den gennemsnitlige N-tildeling til den enkelte mark er fastlagt ud fra målinger af vegetationsindekset i felter på 10 gange 10 meter i marken.

Derefter er kraftige rapsmarker sat til at skulle tildeles i gennemsnit 60 kg N pr. hektar. Marker med en middel-kraftig raps er sat til at skulle have 90 kg N pr. hektar i gennemsnit, mens rapsmarker med en svag eller tynd rapsafgrøde er sat til at skulle have 120 kg N pr. hektar.

Andet trin i modellen graduerer tildelingen af gødning inden for den enkelte mark, og kan for eksempel variere fra 30 til 80 kg N pr. hektar i forskellige områder af marken.

Prøv det

»Hvis man har nogle af de 7.500 rapsmarker, der er lavet tildelingskort for, kan man logge ind på Landmand.dk og trykke på en dialogboks, og få adgang til tildelingskortene for de enkelte rapsmarker på ejendommen,« siger Rita Hørfarter.

Hun tilføjer, at man på Landmand.dk kan downloade en fil for hver enkelt mark til et USB-stik, og tage det med ud i sin traktor og koble det til GPS-systemet og gøde efter det.

Hun opfordrer dog til, at man inden man plugger USB-stikket i traktor-terminalen og kører, sørger for at tjekke om de anbefalede gødningsmængder virker rimelige. Derudover skal man sikre sig, at der er plads i gødningskovten til at anvende den foreslåede N-mængde. På marker med meget husdyrgødning kan kvoten allerede være disponeret til husdyrgødning.

 

Faktaboks

Tildelingskort

  • Gradueret gødskning er især interessant ved første tildeling i raps.
  • Gradueringen sker ud fra satelitfotos af afgrødens vegetationsindeks i efteråret.
  • Graduering kræver GPS-udstyr.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.