Seges og kornbranchen: Drop glyphosat i maltbyg før høst

Indhold af glyphosat i maltbyg ligger langt under grænseværdien. Men eksportkunder ser stadig mere kritisk på rester af glyphosat i fødevarer.

Den danske kornbranche udsender nu en kraftig anbefaling af, at avlere af maltbyg undlader at sprøjte med glyhposat før høst af byggen. Det sker, fordi der er konstateret glyphosatrester i dansk maltbyg, som i sin yderste konsekvens kan true Danmarks store eksport af maltbyg.

»Anbefalingen er affødt af, at der over de seneste måneder er opstået en hed debat i især Tyskland om glyphosat i maltbyg og visse ølprodukter. Og Tyskland er vel at mærke det største marked for dansk maltbyg,« siger Dakofos direktør, Asbjørn Børsting.

Under grænseværdier

Han understreger, at der ikke er tale om et sundhedsproblem, idet de målte restkoncentrationer i maltbyg og øl ligger langt under grænseværdierne.

Men glyphosat er så følsomt et emne blandt forbrugere i især Tyskland, at de danske eksportører føler grund til at reagere, før maltbygmarkedet for alvor gør glyhposatrester til et problem.

»På malterier og bryggerier i Tyskland og flere andre lande forbindes dansk maltbyg med den højeste kvalitet, og det danske klima passer godt til maltbyg. Det gode image vil det vil være ærgerligt at få ødelagt i tilfælde af, at dansk maltbyg kan kædes sammen med fund af glyphosatrester,« siger Asbjørn Børsting.

Øget overvågning

Hvad angår dette års høst, vil eventuelt nye krav om at undlade brugen af glyphosat ikke kunne nå at blive indført i maltbygkontrakterne, men ifølge Asbjørn Børsting kan kravet blive indføjet i kontrakter fra selskabernes side i fremtiden. I første omgang forudser han en intensivering af kvalitetsovervågningen.

Måling af glyphosatindhold kan ikke gennemføres løbende på bygpartier, som indleveres i høst, men på gårdpartier og på grovvareselskabernes egne lagre vil man kunne følge glyphosatindholdet.

»Det vil være stærkt for dansk maltbyg, hvis vi i denne høst kan præstere et stort nul, hvad angår glyphosatrester, og det tror jeg på, at danske landmænd forstår,« siger Dakofo-direktøren.

Signal fra forbrugerne

Fra rådgivningsside er der fuld opbakning til at lade glyphosat før høst af maltbyg være fortid.

»I enkelte danske partier af maltbyg er der konstateret et lidt højere indhold af glyphosat end i byg fra andre lande. Selv om indholdet er langt under grænseværdien, er det en kritisk situation i forhold til en afgrøde og et marked, som er meget vigtigt for os. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at man ikke bruger glyphosat af maltbyg før høst,« siger direktør Ivar Ravn, Seges Planter & Miljø, og understreger, at de fundne koncentrationer ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

»I så fald skulle anvendelsen jo forbydes. Men her er der tale om et krav fra markedet, affødt af et stadig kraftigere signal fra forbrugersiden, som vi er tvunget til at respektere.«

Ivar Ravn ser maltbyg som en afgrøde med et stort potentiale for vækst og højere eksport - under forudsætning af, at danske landmænd forstår at efterleve forbrugernes krav.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.