Seges om gødningssagen: Muligt at løfte bevisbyrden hurtigt

Ivar Ravn, direktør for Seges, mener ikke, at syn og skøn vil trække gødningssagen i langdrag.

Ivar Ravn, direktør for Seges, landbrugets vidensbank, var i dag mødt op til Bæredygtigt Landbrugs pressemøde om gødningssagen. Han ærgrer sig over, at Vestre Landsret afviste at give sagen opsættende virkning.

"Jeg er mødt op, fordi vi hos Seges har hjulpet med at løfte bevisførelsen i retssagen. Vi er glade for at have bidraget, og vi er ærgerlige over, at Landsretten afviser at give opsættende virkning," siger Ivar Ravn.

Vestre Landsret efterspørger syn og skøn over effekten af kvælstofreguleringen, og den opgave er mulig at løfte, siger Ivar Ravn. Også på under et år. Dermed bør kravet om syn og skøn ikke trække sagen i langdrag, mener han.

Han påpeger, at der eksisterer et stort grundlag - i form af data om kvælstofudnyttelsen i Danmark, samt en del data på målinger af udledning. Her er der dog fortsat mange steder, hvor man ikke har data, påpeger han.

Han mener, at der ligger en stor opgave i at sikre sig uvildige skønsmænd, eftersom forskere fra Aarhus Universitet har deltaget i retssagen som vidner på statens side. Men måske kan der findes kompetente skønsmænd fra Københavns Universitet, der ikke har været involveret  sagen, siger Ivar Ravn.

"Det kan være, at man skal involvere syns- og skønsmænd, der både kan komme fra Danmark og fra udlandet," siger Ivar Ravn.

Parterne skal nu - sammen med domstolen - mødes og blive enige om, hvad syn og skøn skal omfatte.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.