Seges: Professors indsigt i gødningsforhold er pinlig
Seges kalder Aarhus-professors kommentarer om gødning for »pinlig mangel på indsigt.« Professoren har ingen kommentarer.

Selv om landbrugspakken er stemt på plads, går bølgerne om vandmiljøet stadig højt. I et debatindlæg på Altinget kalder Leif Knudsen, landskonsulent hos Seges, Stiig Markagers indsigt i gødningsforhold og driftsøkonomi for pinlig. Stiig Markager er professor ved Aarhus Universitet.

Stiig Markager skriver, ligeledes i et debatindlæg på Altinget, at hvis man venter med at give landmænd lov at gøde mere, kan man ændre tilstanden i fjordene, så der vokser mere ålegræs. Når der er mere ålegræs kan fjordene håndtere mere kvælstof, og man kan begynde at udlede mere kvælstof end i dag. Derfor finder han det forkert, at landbrugspakken øger udledningen lidt på kort sigt. For ved at øge landbrugets indtægt med to mia. kr. på kort sigt, går man glip af at kunne øge den med syv mia. kr. ved at vente med at øge udledningen.

Fejlslutning

Men det er her, det ifølge Leif Knudsen kortslutter for Stiig Markager.

For når undergødskningen er afskaffet, har landbruget ingen gavn af at øge gødningstildelingen og øge udledningen. Det vil nemlig ikke give mereudbytter, der kan betale for den ekstra gødning, påpeger han i et modsvar til Stiig Markager på Altinget.

»Gevinsten for landbruget ved at øge kvælstoftildelingen fra det nuværende niveau vil således være maksimalt de to-tre milliarder kroner, som Seges tidligere har beregnet,« skriver Leif Knudsen.

Han mener også at Stiig Markager glemmer at modregne omkostningerne på de arealer, som i målrettet regulering tilsyneladende skal reguleres hårdere end i dag.

»Landbruget har ingen interesse overhovedet i at øge udledningen til 70.000 ton kvælstof pr. år. Det vil ikke være aktuelt selv med fri kvælstofanvendelse. Alene af den grund, at det ikke giver nogen som helst driftsøkonomisk mening,« skriver Leif Knudsen, som mener at en professor burde kende denne sammenhæng.

Ingen kommentar

LandbrugsAvisen har kontaktet professor Stiig Markager, der ikke har kommentarer til ovenstående.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.