Seks gode råd om at vækstregulere vinterraps - øget risiko for lejesæd
Tidlig og udbredt lejesæd kan være meget tabsvoldende. Her er seks tips til vækstregulering af raps.

Der er mange gode og kraftige rapsmarker i år, idet mange marker blev etableret tidligt, og efteråret og vinteren har været mild.

Overvej nøje om vækstregulering er nødvendigt. Mange forsøg ikke har givet nettomerudbytter.

1. Dette øger risikoen

Tidlig såning, højt plantetal, et mildt efterår og vinter og stor kvælstoftilgængelighed i det tidlige forår øger risikoen for lejesæd. Derfor er risikoen for lejesæd i år større end normalt.

Meget nedbør i foråret fremmer også lejesæd, mens tørre forhold reducerer risikoen.

2. Forskel på sorter

Der er forskel på, hvor kraftigt sorterne vokser, og hvor stor tendens til lejesæd, de har.

I landsforsøgene 2017-2018 blev sorterne vurderet på en skala fra 0-10, hvor 10 er helt i leje.

I 2018 var der ikke meget lejesæd, og alle sorter lå da også lavt og tæt på hinanden.

I 2017 havde følgende sorter højst karakter for tendens til lejesæd: Architect, DK Exception, Smaragd, Attraction, DK Expansion, DK Exalte, SY Alibaba, Dariot og Hillico (karakterer fra 2,1-2,6). Mens sorten Hitaly lå allerhøjst med karakteren 3,6.

De sorter, der havde mindst tendens til lejesæd i 2017 var: Wembley, Pangea, Butterfly, Django, PT256, V316OL og INV1077 (karakter fra 0,9-1,3).

Mens sorterne Hasting, Armani, Einstein, DK Exclaim, Alasco og DK Exlibris lå i midten (karakterer fra 1,4-2,0 i 2017.

3. Hvornår vækstreguleres

Vækstregulering bør ske ved begyndende strækningsvækst, typisk i marts.

Rapsen skal dog være i god vækst. Let nattefrost i en god vækstperiode skader ikke.

4. Middelvalg

Kun Caryx er godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret. Det må bruges både efterår og forår med op til 2 x 0,7 liter pr. ha - og ved forårsbehandling alene op til 1,4 liter pr. ha.

Seges anbefaler en dosis på 0,5-0,7 liter pr. ha - mest i de kraftigste marker.

5. Sådan virker det

Vækstregulering med Caryx om foråret hæmmer hovedskuddet og stimulerer dannelsen af sideskud, så skulpelaget bliver tykkere.

Længdevæksten reduceres med 8-10 cm, så risikoen for lejesæd reduceres.

Vækstregulering er dog ingen garanti for, at lejesæd undgås.

6. Forsøgsresultater med Caryx

I 30 landsforsøg med forårsbehandling med Caryx i perioden 2013-2018, blev der kun opnået sikre nettomerudbytter i tre forsøg, hvor nettomerudbyttet var 4,2 hkg pr. ha ved en rapspris på 270 kr. pr. hkg.

Kilde: Seges

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.