Seks gode råd til tørring af græsfrø
Det er vigtigt, at frøet behandles professionelt, også når det kommer på tørreriet.

Af Barthold Feidenhans´l , landskonsulent, Seges

Tørring af det høstede frø er en økonomisk særdeles god forretning. Nedtørres frøene ikke korrekt, koster det dyrt for avlerne.

Det er vigtigt, at frøet behandles professionelt, også når det kommer på tørreriet. Ved tørring skal man være opmærksom på luftstrømningen, så der altid er rigtige luftmængde til tørringen.

Måske er det tid til at få dit tørreri gennemgået. Nedenfor er gennemgået seks gode råd til tørring af frøet.

1. Høst

Høst frøet, første gang det er modent. I tørkeskadede marker, som der vil være en del af i år, kan det være vanskeligt at fastlægge det optimale tidspunkt.

Skårlægning kan være en mulighed. Tvemodent frø kræver særlig meget opmærksomhed på lageret.

2. Indlægning

Planlæg indlægning i tørreriet, så det, straks det første læs bliver læsset af, er muligt at starte blæseren.

Når vi taler indlægning, så husk højden. Desto højere vandprocent, der høstes med, desto lavere indlægningshøjde.

3. Start med kold luft

Der startes altid med kold luft. Den kolde luft bruges udelukkende til at skabe luftskifte i lageret og få varmen ud fra lageret.

Hvis ikke man får fjernet varmen, brænder frøet sammen i løbet af meget kort tid. Kold luft på høstdagen er måske den vigtigste aktivitet overhovedet for at sikre kvaliteten. Blæseren skal køre i døgndrift.

Fortsæt med kold luft, indtil lageret er stabilt, og vandprocenten er under 20 pct.

4. Varme

Tilsætning af varme. Når frøet er stabiliseret, skal der måske tilsættes varme.

Hvis der tilsættes varme, så husk, at tørreluften ikke må være mere end 5 grader varmere end udeluften.
Ellers er der risiko for kondensering.

Udnyt varme dage med lav luftfugtighed.

5. Lagerfasthed

Når frøet er tørret ned til lagerfasthed, skal det afkøles.

Bemærk, at lagerfasthed er 1 pct. under den vandprocent, frøet skal leveres med. Skal frøet leveres
med 12 pct., skal frøet tørres ned til 11 pct.

Husk, at frø lever og ånder.

6. Overvågning

Opfølgning. Efter frøet er tørret til lagerfasthed, følges lagerets tilstand. Luk for alle kanaler. Ved første kolde nat blæses lageret igennem med kold luft for at sænke temperaturen, - det medvirker til at dæmpe frøets ånding og stabiliserer lageret.

Så lukkes alle kanaler igen, og arbejdet består nu i at overvåge lageret.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.