Sen såning af vintersæd giver mindre ukrudt

Ved at trække såningen af vintersæd er trykket mindre fra både ukrudt og sygdomme. Det er især vigtigt i økologisk dyrkning.

Af Lisbeth K. Knudsen, planteavlsrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark


Vintersæd kan spire ved lavere temperatur end ukrudt, og derfor vil sen såning være et godt redskab i ukrudtsbekæmpelsen ved dyrkning af økologisk vintersæd.

Som udgangspunkt er vejledningen, at vintersæd sås fra 20. september til et stykke hen i oktober. Især rugen kan sås sent.
Ved tidlig såning kan ukrudtet næsten "kvæle" kornet. Man skal derfor så sent, hvis der er et højt ukrudtstryk - og ikke mindst hvis det er arterne fuglegræs, gulurt, kornblomst, græsukrudt og kamille, der dominerer.

Er vejret varmt sidst i september, så kan ukrudtet stadig spire, og det kan være en fordel at udsætte såningen yderligere. En senere såning kan nedsætte udbyttepotentialet, men høj konkurrence fra ukrudt er en endnu større risiko for afgrøden. På arealer, hvor der har været dyrket meget vintersæd, er sen såning samtidig med til at nedsætte risikoen for fodsyge.

Valg af vintersæd

Vinterrug er den mest robuste vintersæd, men kan dog ikke tåle at stå under vand.
Skal rugen sælges til foder, er den prismæssigt ikke så interessant for tiden. Dog skal man huske, at udbyttet ofte er højere end alternative kornarter.
Som hovedregel anbefales hybridrug, hvis der sås i september, og hvor gødningsforsyningen prioriteres. Mens linjerug vælges på mere ekstensive arealer, og hvor såningen sker i oktober.

Vinterhvede kan dyrkes på sandjord, men hvis den skal give et højt udbytte, skal den dyrkes på bedre jord.

Vinterbyg er oplagt, hvis man ønsker en tidlig høst, evt. som forfrugt til vinterraps eller tidlig etablering af en efterafgrøde. Vinterbyg skal sås i september.

Vintertriticale har i flere år været fravalgt på grund af risiko for gulrust, men der er et par nye sorter på banen, som har vist lille modtagelighed mod gulrust.

Er der kvik og tidsler i marken, så vælg rug eller triticale, da hvede og byg i praksis ikke vil kunne tage kampen op mod disse.

Udsædsmængde og sådybde

Udsædsmængden skal tilpasses sådato, lokalitet og såbedets beskaffenhed. Se nedenstående tabeller:

 

Tabel 1. Anbefalet plantetal og sådybde i økologisk vintersæd

Afgrøde

Planter pr. kvm

milde lokaliteter

Planter pr. kvm

kolde lokaliteter

Sådybde

Vinterbyg

340- 360

360-400

4-5 cm

Vinterhvede

350-400

400-450

4-5 cm

Vintertriticale

320-370

350-400

3-4 cm

Vinterrug, hybrid

225-250

250-300

3-4 cm

Vinterrug, linje

250-350

300-400

3-4 cm

 

Tabel 2. Forventet markspireprocent afhængig af såbed.

Såbed

September

Oktober

Godt

90-95 %

85-90 %

Middel

85 %

80 %

Dårlig

80 %

75 %

Markspireprocent ligger typisk omkring 90 under gode forhold.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.