Sjællandsk gods etablerer minivådområde - gavner også planteproduktionen
Torbenfeldt Gods har netop indviet et minivådområde. Udgangspunktet er, at det er godt for både naturen, miljøet, vildtet og på de 79 hektar, som afvander til minivådområdet. Læs mere inæste nummer af fagmagasinet MARK, der udkommer i næste uge.

"Entreprenøren startede gravearbejdet lige efter høst. Og for et par uger siden kappede vi hoveddrænet og begyndte at lede drænvand ind i bassinerne«.

Det fortæller Richie Jensen, driftsleder på Torbenfeldt Gods, om det minivådområde, som godset har etableret på 0,92 hektar.

Minivådområdet skal efter planen fjerne en fjerdedel af det kvælstof, der er i drænvandet fra 79 hektar. Samtidig fjerner det 30-56 pct. af det fosfor, der er i drænvandet.

I projektbeskrivelsen er der regnet med, at minivådområdet fjerner 416 kg kvælstof pr. år. Der er ikke regnet på fosfor-effekten.

Også godt for planteavl og vildtet

»Vi går meget op i at skabe gode vilkår for vildtet. Vores motivation for at etablere minivådområdet har derfor både været drevet af at medvirke til, at de øgede N-kvoter kan bevares, og af at skabe liv og variation i landskabet«, siger Richie Jensen.

Ud over de positive gevinster for miljøet og naturen er Richie Jensen også sikker på, at etableringen af minivådområdet gavner dyrkningen af de 79 hektar, som bliver afvandet til minivådområdet.

»Det er en fordel, at vi har åbnet hoveddrænet, så der er et åbent bassin, hvor vi kan fjerne de partikler, der skylles ud i drænet. Det giver en bedre passage og dermed en bedre afvanding«, siger Richie Jensen.

I februar-udgaven af MARK kan du læse mere om minivådområdet på Torbenfeldt Gods.

Er du interesseret kan du kontakte en af de gratis oplandskonsulenter, som kan rådgive om etablering af et minivådområde. Oplandskonsulenterne kan findes på www.oplandskonsulenterne.dk.

Ny ansøgninsgrunde 2019: 1. marts-30. april.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.