Sjællandsk gods får overhaling for at øge biodiversitet

Stort område på Rosenfeldt Gods får en overhaling for at øge biodiversiteten. Med støtte fra Hedeselskabet og 15. Juni Fonden går HedeDanmark i gang med at skabe bedre forhold for vildt og mere artsrigdom på godset.

Er læhegn ikke bare læhegn?

Nej, overhovedet ikke, mener Nicolai Oxholm Tillisch og Laura Bjerre Jordans.

De er henholdsvis ejer af Rosenfeldt ved Vordingborg og projektleder hos den grønne entreprenørvirksomhed HedeDanmark, fortæller HedeDanmark.

Derfor tager de to parter nu hul på er kæmpemæssigt projekt, der skal sikre endnu mere biodiversitet og bedre livsvilkår for vildt og biodiversiteten på Rosenfeldts arealer – og som bonus bliver det også smukkere at se på for områdets mange besøgende, lokale såvel som turister.

Tynder ud og fælder træer

Onsdag den 24. november gik HedeDanmark skovarbejdere i gang med at tynde ud og fælde træer i området.

Det kan umiddelbart virke lidt bagvendt, men der er god mening med det, fortæller projektleder Laura Bjerre Jordans, der er studentermedhjælper hos HedeDanmark, mens hun færdiggør sin skov- og landskabsingeniøruddannelse:

”For at skabe de bedste vilkår for dyrelivet, er vi nødt til at gentænke, hvordan remiser, læhegn og skovbryn er sat sammen. Det træ, vi fælder, vil hovedsageligt blive liggende på arealerne hvor det vil forgå naturligt. Dødt ved er et vigtigt element i at øge biodiversiteten for de mindste livsformer, der danner grundlag for alt andet,” forklarer hun.

Der skal dog ikke kun fældes – når foråret kommer skal der også plantes, og her bliver det hjemmehørende planter, der skal i jorden, for at understøtte de dyrearter, der hører hjemme på vores breddegrader. 

”Forventningen er, at en større diversitet med planter vil skabe flere levesteder, større fødegrundlag og grønne korridorer på Rosenfeldt,” siger Laura Bjerre Jordans.

Projektleder fra HedeDanmark Laura Bjerre Jordans og ejer af Rosenfeldt Nicolai Oxholm Tillisch.

Effekt på dyrelivet skal dokumenteres

Når der er tyndet, fældet og gentilplantet er projektet imidlertid ikke slut endnu. Områderne skal løbende vedligeholdes af HedeDanmark og Rosenfeldt, så der skabes de bedste betingelser for dyrelivet.

Samtidig skal det dokumenteres, hvor god indvirkning har haft på dyrelivet.

Frivillige har allerede foretaget en tælling af agerhøns, der er talt flagermus ved hjælp af en flagermusdetektor, og senere vil HedeDanmarks foretage vildttælling med drone. 

Om fem år vil der atter blive holdt mandtal for dyrelivet i området – og det forventes at være gået frem til den tid.

Biodiversitet og landbrug kan følges ad

For ejer af Rosenfeldt, Nicolai Oxholm Tillisch handler projektet også om at vise, at biodiversitet og landbrug ikke er to uforlignelige størrelser, men derimod sagtens kan følges ad.

”Landbruget har generelt set været med til at presse dele af dyrelivet gennem intensiv markdrift. Vi ønsker af vise, at man sagtens kan drive landbrug på en måde, der er bæredygtigt for naturen. Det er vores ønske at kunne inspirere andre landmænd til at tænke biodiversiteten med ind i driften,” siger han.

Derfor er en vigtig del af projektet vidensdeling, hvor Nicolai Oxholm Tillisch gerne vil øge kendskabet til biodiversitetstiltag i landbruget hos sine kollegaer og politikere.

Faktaboks

Rosenfeldt vil øge biodiversiteten

  • Projektet har fået opbakning fra en lang række aktører, både Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg Kommune, Dansk Ornitologisk Forening, tænketanken Frej, Danmarks Jægerforbund og naturrådgivningsvirksomheden Amphi Consult.
  • Projektet er støttet økonomisk med 250.000 kroner fra Hedeselskabet og 200.000 fra 15. Juni Fonden. Nicolai Oxholm Tillisch har medfinansieret resten af projektet. 
  • Vildt- og biodiversitetsprojektet strækker sig over 16,5 kilometer og et areal på 51 hektar ved Rosenfeldt Gods hvor en lang række læhegn, skovbryn og remiser skal fornys til gavn for dyrelivet.
  • Projektet har flere formål: Det skal først og fremmest skabe bedre livsgrundlag for dyrelivet i området. Samtidig skal det give større naturoplevelser til besøgende, og endelig skal det inspirere andre landbrugere til at iværksætte lignende tiltag.
  • I efteråret 2021 klargøres arealerne med fældning og udtynding i eksisterende beplantning. I foråret 2022 plantes nye, hjemmehørende planter. Om fem år registreres det gennem optællinger, om der er sikret en større diversitet. 
  • Projektet udføres af HedeDanmark og er støttet med midler fra Hedeselskabet og 15. Juni Fonden.
  • Rosenfeldt Gods’ områder ved Knudshoved er allerede med i naturprojektet Clima Bombina, hvor EU, Vordingborg Kommune og Miljøstyrelsen også er partnere. Her udlægger godset arealer til dyrkningsfri områder, hvor der bliver etableret blomstrende overdrev og en lang række vandhuller.
  • Projektstyring sker med hjælpende hånd fra Janni Kjær, skovfoged hos HedeDanmark

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.