Sjællandsk planteavlsbrug: Markerne funkler efter en mild vinter
Blog fra planteavlsbedriften: På Seinhuus Gods på Stevns er det snart tid for ukrudtsbekæmpelse i hveden.

Af Alexander Petersen, driftsleder - fortalt til Frederik Thalbitzer

Den milde vinter har været god ved afgrøderne. Vi er rigtig godt tilfredse med markerne. 

28. februar kunne vi køre 70 kg N på 3.-års rødsvinglen af sorten Maxima, der står flot trods tørke. Hvis der senere viser sig potentiale i form af mange frøstængler, kan det være, at den skal have 30 kg N oven i - og så skal der holdes øje med doseringen af vækstreguleringsmiddel.  

Det næste, der skal ske i rødsvingelmarken, er ukrudtsbekæmpelsen. Planen er at køre med Focus Ultra og i forageren tillige Hussar OD, som tager rapgræsserne. De forekommer altid hyppigere i forageren på grund af større trafik.

Vinterhvede

Vinterhveden står også kraftigt efter det lune efterår og den milde vinter. Den blev sået 5. september, og voksede til meget sent i efteråret. Havde vinteren været hård, kunne det være gået galt. Men med den milde vinter har det været den rigtige beslutning at så på det tidspunkt.

I efteråret blev den sprøjtet mod bladlus for ikke at risikere overførsel af virusen havrerødsot, og den fik også mangan.

For hvedens skyld håber vi, at foråret er i syne. Hveden har ikke brug for kulde nu.

To sorter

En tredjedel af hveden er sorten Benchmark. Den skal vi vækstregulere tilstrækkeligt, fordi den er så kraftig nu. Resten er af sorten Lili, som normalt ikke skal vækstreguleres.

Vi vil begynde at gøde hveden, næste gang forholdene er til det, det vil sige, at det begynder at blive forår. Det skal ikke være snuskevejr som nu. 

Der er ingen idé i at komme alt for tidligt ud, for så bliver der øget tendens til lejesæd, og det går ud over udbyttet.

Hvis der går tre uger, før vi kan gøde hveden, vil gødningen blive todelt, men hvis vi kan komme før i gang, kan en tredeling komme på tale.

Bekæmper ukrudt når væksten starter

Næste gang, vi kan køre i marken, skal ukrudtet under kærlig behandling. Planen er 0,3 liter Atlantis og 110 gram Broadway sammen med 1,5 liter flydende mangan, når der er god vækst i planterne.

Enkelte marker har lidt mere ukrudt end de andre, og der vil vi reducere Broadway til 20 gram og supplere med 0,6 liter Cossack. Det er vigtigt at tage græsukrudtet, inden det løber løbsk. 

Faktaboks

Alexander Petersen

• Uddannet agrarøkonom, blogger til Mark Plus

• Driftsleder på Seinhuus Gods på Stevns siden sommeren 2018

• 330 ha agerjord, JB 6-7

• 250 ha skov, udlejningsboliger

• Markplan: 119 ha vinterhvede, 100 ha maltbyg, 52 ha spinat til frø, 38 ha rødsvingel

• Ansatte i markdriften: Driftsleder, maskinfører og til sommer en høsthjælp

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.