Skårlægning af frøgræs i gang: Jeg regner med et udbytte på index 100 plus

Anders Frandsen ved Borup på Midtsjælland skød frøhøsten i gang i dag med skårlægning af engrapgræs.

Skårlægning af de første frøgræsafgrøder er skudt i gang, og blandt de første i frømarken i år er Søbjerggaard ved Borup på Midtsjælland.

Her gik skårlægning af 55 hektar med 2. års Balin-engrapgræs til DLF i gang ved 8-tiden fredag morgen, fortæller Anders Frandsen, der er ejer af bedriften.

Udover Balin dyrkes i engrapgræs også sorterne Lato og Dakisha. 

To otte fods BCS-dolly slåmaskiner er på opgaven med skårlægning i dag, og de kan formentlig nå at få skårlagt 15-20 hektar i dag, vurderer ejeren.

- Marken driller lidt. Cirka tre fjerdedel af afgrøden ligger ned, så vi kommer til at hente på skår, hvilket giver lidt arbejdsmæsige udfordringer.

At afgrøden ligger ned skyldes dels slagregn, og dels at Balin er en sort som kan være lidt svær at stråforkorte. Det var jo også et tørt forår, og måske var vi anelse for tilbageholdende med doseringen af vækstreguleringsmiddel, forklarer Anders Frandsen.

Når afgrøden er skårlagt, skal den ligge på skår i ca. 4-5 dage inden tærskning.

Han bedømmer Balin-engrapgræsset som lovende hvad angår frøudbytte. I et godt år lyder udbyttet på 1.800-1.900 kg renvare pr. hektar.

- Det ser fornuftigt ud. Jeg regner med at udbytte på index 100+, siger han.

Anders Frandsen driver et markbrug på ca. 1.400 hektar. I år dyrkes af frøafgrøder engrapgræs, strandsvingel, spinat og rajgræs.

To BCS slåmaskiner er på arbejde i engrapgræsset hos Anders Frandsen.

Emneord Skyd Høsten 2022

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.