Slut med at handle med pligtige efterafgrøder

Det vil fortsat være muligt at overdrage efterafgrøder fra ophørte bedrifter til andre bedrifter.

Fra planperioden 2020/2021 kan man ikke længere overdrage pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder til andre bedrifter. Landbrugsstyrelsen ændrer reglerne for  at skabe større sikkerhed for, at efterafgrøder udlægges i oplande, hvor der er behov for en miljøindsats, for bl.a. at sikre at den forudsatte miljøeffekt af den målrettede regulering opnås.

Efter de gældende regler kan du overdrage pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder til andre bedrifter, herunder til bedrifter der ligger i et andet opland end dit eget, og som muligvis ikke har samme indsatsbehov. Efter de gældende regler er der derfor en risiko for, at de pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder ikke udlægges i det opland, hvor der er et indsatsbehov i forhold til miljøet.

Man vil  fortsat kunne overføre sit overskud til eget brug i senere planperioder. Hvis man har etableret og indberettet flere efterafgrøder, end der skal bruges for at opfylde kravet om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, og vil overføre overskuddet til senere planperioder, skal man indberette dette senest 10. september 2019.

Landbrugsstyrelsen har overvejet, om muligheden for handel med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder kan afgrænses til et forbud mod handel på tværs af oplandsgrænser. Landbrugsstyrelsen har dog vurderet, at en sådan ordning i praksis ikke sikrer, at den forudsatte miljøeffekt opnås, er svær at administrere og ville have medført flere krav. Dette skyldes bl.a., at mange bedrifter har jord liggende i forskellige oplande, og at dette ikke er registreret hos Landbrugsstyrelsen.

Ændringen af reglerne bliver gennemført i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget, som træder i kraft 1. januar 2020.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.