Sortsblandinger har givet 2-3 hkg mere pr. hektar i både vårbyg og vinterhvede

Blog fra planteavlsbedriften: Martin Dunker mangler at høste 25 hektar hestebønner, så er årets høst i hus. Efterafgrøderne blev sået til tiden. Nu gælder det etableringen af vintersæd, hvor sortsblanding får genvalg i vinterhveden.

”Vi har høstet 900 hektar med én mejetærsker. Det har kørt rigtig godt. Kornet er kommet tørt hjem. Men helt overordnet, så har vi haft en høst under middel”, fortæller Martin Dunker. 

Det var især vinterbyggen og vinterhveden der skuffede, da kernerne var får små.

Vårbyggen gav til gengæld godt.

Martin Dunker har foreløbig opgjort udbytterne til:
Vinterhvede: 57 hkg pr. hektar.
Vinterbyg: 44 hkg pr. hektar.
Vårbyg: 53 hkg pr. hektar.
Havre: 45  hkg pr. hektar forløbeligt.
Vinterraps: 38 hkg pr. hektar. 

Vinterrapsen er ikke korrigeret for olieindhold. Analyser i høst viste et olieindhold på ca. 50 pct., så Martin Dunker forventer, at udbyttet i rapsen bliver på den rigtige side af 4 ton pr. hektar.

Gode erfaringer med sortsblandinger

”I år har det været tydeligt, at sortsblandingerne i både vårbyg og vinterhvede har givet 2-3 hkg mere pr. hektar, end de sorter der er sået ud i renbestand”, siger Martin Dunker. 

Han er derfor fast besluttet på også at dyrke sortsblandinger af vårbyg og vinterhvede til den kommende vækstsæson. 

”I vinterhveden har vi i år valgt sortsblanding af Pondus, Informer og Monentum.”, siger Martin Dunker. 

Han sår 150 hektar vinterhvede efter vinterraps første uge i september. Det bliver sorten Pondus, som egner sig godt til tidlig såning. På den resterende del af de i alt 290 hektar med vinterhvede, sår han den samme sortsblanding, som han har dyrket i år. 

Efter såning af vinterhveden kommer turen til såning af i alt 80 hektar vinterbyg. Det bliver hybrid-sorten SY Kingsbarn. 

Derudover skal han så 140 hektar vintersæd for en nabo. Noget af det er rug, som sås relativt tidligt.

Efterafgrøder sået til tiden

Udover at have sået 160 hektar vinterraps, så har Martin Dunker sået efterafgrøder. Det gik rigtig godt – faktisk så godt, at der kunne sås flere hektar end krævet. 

"Vi vil gerne så efterafgrøder, da det løsner jorden i dybden og tilfører organisk materiale til jorden. I de år, hvor vejret arter sig i høst er det ikke noget problem at få dem sået. Men det dato-tyranniet og og de rigide regler om træk i N-kvoten, kunne jeg mildt sagt godt være foruden”, siger Martin Dunker.

 
Sælger raps og havre

Hele årets kornhøst bliver fodret op i besætningen. På nær 300 ton foderhavre, som er solgt til 128 kroner pr. hkg. 

De skuffende udbytter i vinterhveden gør, at det bliver nødvendigt at købe ca 300 ton vinterhvede.

Den raps, som netop er høstet, er solgt løbende. Lige nu overvejer Martin Dunker, om noget af næste års rapshøst skal sælges høst 2022 skal sælges. Prisen lyder på 346 korner pr. hkg.

Det kan derfor komme på tale at sælge 25 pct. af næste års høst nu.
 

Faktaboks

FAKTABOKS

Martin Dunker

•    Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark Plus.

•    35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af jyske lbf.)

•    Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019)

•    940 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene.

•    Markplan til høst 2021: Vinterhvede (160 ha), vårbyg (185 ha), vinterbyg (70 ha), havre (75 ha), vinterhestebønner (10 ha), vårhestebønner (30 ha), vinterraps (150 ha), grønkorn med græsudlæg (30 ha), slætgræs (70 ha), majs til foder (100 ha), vedvarende græs (35 ha) og brak (25). 

•    Bedriften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning

•    Leverer møg og gylle til GrønGas i Vrå og får afgasset gylle retur.

•    Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.