Sprøjteforbud rammer hårdt i marsken

Sønderjysk Landboforening kalder sprøjte- og gødskningsforbud på §3-arealer for inkompetent og arrogant.

For en del af vores Sønderjysk Landboforenings medlemmer, specielt i marskområdet, opleves Folketingets vedtagelse af et sprøjte- og gødskningsforbud ved §3-arealer som en klart inkompetent udpegning og et urimeligt indgreb.

Det skriver landboforeningen i en pressemeddelelse.

Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening, og Søren Laustsen, medlem af Sønderjysk Landboforenings bestyrelse og formand for Planteavlsudvalget, påpeger, at landmænd i århundreder og i generationer har drevet et fornuftigt og rentabelt landbrug på arealerne. Det har været tilpasset den natur, som ejendommene er placeret i.

"Udpegningen er inkompetent, fordi det netop er fornuftig landbrugsdrift, udført af landmænd med generationers erfaringer kombineret med ny viden, der har skabt den marsknatur eller den lysåbne eng, som vi netop ønsker at bevare," skriver de to formænd.

" De, der har kompetencen til at passe de arealer, er da for pokker dem, der har levet i det i århundreder, og ikke en minister eller embedsmænd i Miljøministeriet."

Magt-arrogant vedtagelse

Landboforeningen har været aktive i arbejdet med at afværge loven, blandt andet ved at søge foretræde for Folketingets udvalg.

"Samtidigt føles det som et voldsomt magtarrogant overgreb, netop fordi vi fra Sønderjysk Landboforenings side har gjort flere forsøg på at forklare ministeren og Folketingets miljøudvalg, hvor voldsomt indgrebet virker, og at udpegningerne er sket med den helt brede pensel på et ufagligt og utidssvarende kortgrundlag. Men det har ministeren og rød blok i Folketinget tilsyneladende været fuldstændig ligeglade med."

Et tyndt flertal er problematisk, siger de.

"Man har ganske enkelt tilladt sig at overhøre alle relevante og fagligt velbegrundede argumenter. Det er efter vores mening arrogant magtudøvelse - og ikke mindst, når forslaget er vedtaget med mindre end en tredjedel af Folketingets stemmer. Det klæder ikke demokratiet," skriver de.

Overgreb på ejendomsretten

Endelig opleves det som det helt store overgreb på ejendomsretten, mener Sønderjysk Landboforening.

"Landmænd i marskområdet har indtil helt for nylig købt jord i den gode tro, at jorden kunne dyrkes på helt normal og faglig fornuftig vis – ganske som man som sagt har gjort i generationer. Pludselig er brugsværdien væk med de katastrofale konsekvenser, det kan få for indtjeningen på ejendommen og i sidste ende for ejendomsværdien."

"Det er ganske enkelt et skrækscenarie, som ministeren kaster de berørte landmænd ud i, og hvor man henvises til at leve i usikkerhed om sin fremtid på ejendomme."

Kæmper imod

"Det er vores helt klare opfattelse, at dette §3-forbud skal rulles tilbage."

De skriver, at Landbrug og Fødevarers plan på området er: 

  1. At fortsætte med faglig argumentation mod udpegningerne,                   
  2. Afventer at blå blok vinder valget. Blå blok har lovet at rulle lovforslaget tilbage,  
  3. Juridisk angreb på indgrebet i ejendomsretten.

Emneord gødskning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.