Større jordbrug vil gøde efter balanceprincip
Større jordbrug vil gøde efter lokale forhold frem for standardnormer.

»Landmænd skal have lov at tilføre den mængde kvælstof, som balancerer i forhold til den mængde kvælstof, som høstes.«

Sådan lyder det fra Frederik Lüttichau, formand for Sektion for større Jordbrug, der holdt årsmøde på Langelinje tirsdag eftermiddag.

»Det er en af vores mærkesager, at indføre balanceprincippet,« sagde Frederik Lüttichau.

Selv om Fødevare- og Landbrugspakken har taget et opgør med den omkostningstunge undergødskning, under streger han, at man stadig skal leve op til generelle danske gødningsnormer baseret på standardværdier.

»De tager ikke hensyn til lokale agronomiske og jordbundsmæssige forhold i marken,« forklarer han.

Frederik Lüttichau mener ikke, det er nuanceret nok at bruge standardværdier som gødningsnormer.

»Især ikke for de store plantebrug, hvor man kan godtgøre de høstede kvælstofmængder. Man bør tage udgangspunkt i høstpotentialet i den konkrete mark, præcis som det fremgår af nitratdirektivets ligevægtsprincip,« siger han.

Sektion for større Jordbrug vil derfor fortsætte med at kæmpe for et reguleringssystem, som på en overskuelig måde sikrer landmanden mulighed for at anvende egne værdier i stedet for standardtal.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.