Betalt indhold af BASF

Status på vækstregulering af vinterrapsen

Det er tid til at tjekke vinterrapsens tilstand inden vinteren. Efteråret 2018 blev et efterår, hvor man mange steder fik syn for, hvordan en effektiv vækstregulering i efteråret kan styre og udvikle rapsen.

Efter den tørre sommer og høst kom der de fleste steder nedbør så tilpas tidligt, at en etablering af vinterraps var muligt. Men på grund af den sparsomme nedbør undlod mange pløjning, og såede direkte i stubben, for ikke at udtørre jorden unødigt. Det gav visse steder en mere ujævn fremspiring, der gjorde en rettidig behandling vanskelig. Senere kom der mere nedbør og rapsen fremspirede meget ensartet.

Status er her før vinteren, at vinterrapsmarkerne generelt er meget kraftige og ensartede, med rapsplanter der står solidt i jorden med en kraftig pælerod og rodhals og har energi til en tidlig vækststart til foråret.

Farmer Demo, Danmark 2018. Lysegrøn raps ikke vækstreguleret. Sået 17/8-18, Behandlet: 12/9-18  Stadie BBCH: 13–14. Dosering: Caryx 0,45 l/ha. Sort: DK Explicit. Foto: Jesper Kystgaard


Mange valgte i år at vækstregulere vinterrapsen, hvilket også har vist sig at være en rigtig disposition. I dette års milde efterår, er rapsen i skrivende stund (først i november) stadig i vækst. Ved cirka 500 graddage er der risiko for, at vinterrapsen kan begynde at strække sig. Vækstpunktet strækker sig fri af den beskyttende placering ved jordoverfladen, og bliver mere udsat for skader og bortfrysning. I første uge af november er gradtallet mange steder nu mellem 600 og 650.

Der findes to produkter, der er godkendt til vækstregulering i vinterraps i efteråret. Caryx og Juventus 90. Caryx er et dissideret vækstreguleringsmiddel til raps med nogen svampeeffekt, mens Juventus 90 er et svampemiddel med en vækstregulerende sideeffekt. Middelvalg og dosering har stor betydning for effekten. Til den tidligt såede vinterraps anbefaler vi en høj dosering Caryx, for at få en vækstregulering der kunne holde hele efteråret, og til den senere såede raps en reduceret dosering.

Ubehandlet                                                                     Behandlet
Plantehøjde ca. 45 cm                                                    Plantehøjde ca. 31 cm
Vækstpunkt ca. 4,5 cm                                                    Vækstpunkt ca. 1,5 cm


Det er ikke muligt at forudsige vækstperioden i efteråret og hvordan vinteren bliver. I dette års milde efterår, har vi klart opnået de bedste effekter med en effektiv vækstregulering med Caryx, som har været det rigtige valg. Vækstregulering i efteråret er en forsikringssprøjtning, og forsikringen består i en sikker overvintring, hvor vinterrapsen ikke skades eller svækkes af vinteren.

Når forået kommer

En Caryx behandling i efteråret er med til at forme vinterrapsen, og den ekstra energi i roden sikrer, at rapsen er Ready-to-grow allerede tidligt i foråret. En opfølgning i foråret med Caryx, når vinterrapsen begynder strækning, giver en afgrøde med flere sidegrene og som blomstrer sammen med hovedskuddet.

Emneord BASF, sponsoreret, vinterraps

Betalt indhold af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.