Storforsøg med klima og biodiversitet - hestebønner gør det lige godt

Landbruget skal udvikle nye dyrkningssystemer, som både tilgodeser klima, biodiversitet, en sund jord samt en god bundlinje. Nyt tre-årigt forsøg med tre dyrkningssystemer skal gøre os klogere på hvordan, og første sæson er nu overstået.

Klima, biodiversitet og sund jord er tre begreber, som danske planteavlere helt sikkert kommer til at arbejde mere målrettet med i de kommende år.

Allerede nu er der stor interesse for de tre begreber. Udfordringen er at udvikle nogle dyrkningssystemer, der reducerer udledningen af CO2 og forbedrer jordens sundhed og biodiversitet, uden at det går ud over bundlinjen og udbytterne.

Derfor har Seges og Syngenta i samarbejde lavet et flerårigt storskalaforsøg med tre dyrkningssystemer hos tre landmænd med tre forskellige jordtyper.

De tre dyrkningssystemer er:

  • Traditionel pløjning
  • Reduceret jordbearbejdning
  • Conservation Agriculture

For nylig kunne man ved selvsyn se forsøgene på Rødkildegaarden ved Slagelse, ligesom man kunne se forsøg, der skal belyse, hvordan man får succes med Conservation Agriculture.

Dyrkningssikker jord

»Vi vil gerne lave en fair sammenligning af forskellige dyrkningssystemers evne til at håndtere klimaforandringer og skabe en sundere jord med øget biodiversitet. Derfor laver vi forsøg under forskellige forhold tre steder i landet«, siger Anette Vestergaard fra Seges.

Erfaringen fra projektets første år er, at der ikke har været udbytteforskel i hestebønner mellem de forskellige dyrkningssystemer. Derimod er der sparet meget tid på direkte såning i forhold til traditionel etablering.

Erfaringen fra praksis er også, at den sparsomme bearbejdning af jorden ved reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture bidrager til en mere fast jord og en bedre vandhusholdning.

Når det gælder Conservation Agriculture, er et af principperne, at jorden skal være dækket af en afgrøde hele året. Det bidrager til at øge indholdet af organisk materiale i jorden - og dermed en indlejring af CO2 i jorden.

»Det er der stor politisk fokus på. Spørgsmålet er, hvordan Conservation Agriculture påvirker udbytterne på kort og længere sigt - sammenlignet med pløjning af jorden, som giver basis for en sikker etablering af afgrøden«, siger Annette Vestergaard.

Sikker etablering

Sideløbende med GRObund-forsøgene laves der forsøg med, hvordan man får succes med Conservation Agriculture. Det er gjort ved at lade to skiveskærs- og to tandskærs-såmaskiner så på marker med kort og lang stub.

»Generelt er jeg ikke i tvivl om, at jeg ville vælge strategien med høj stub til skiveskærssåmaskiner, og strategien med lav stubhøjde og strigling til tandskærssåmaskiner«, siger Henning Sjørslev Lyngvig, maskinkonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at tandskærssåmaskinerne havde en klar fordel på den stive jord ved et af forsøgene i Jylland. I forsøget ved Slagelse var billedet dog et andet. Det skyldes en mindre svær jord, og her var de fire såmaskiner mere jævnbyrdige.

Henning Sjørslev Lyngvig understregede, at hans kommentarer udelukkende beror på erfaringerne fra dette efterår, og at konklusionen først kan laves, når forsøgene er høstet, og udbyttet er gjort op.

Faktaboks

GRObund

  • Mål: At blive klogere på jordbearbejdning og forskellige dyrkningssystemer.
  • Midler: Tre landmænd. Tre lokationer. Tre dyrkningssystemer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.