Stort behov for tidlig vanding

Høje afgrødepriser gør vanding særlig vigtigt. Nogle afgrøder bør allerede være vandet to gange.

En rekord tør marts gav gode forhold til etablering af vårsæden. Med med blot 3-4 millimeter nedbør i marts, blev jordens reserver af vand udfordret usædvanligt tidligt i år.

De fleste steder i landet faldt der 30-40 millimeter nedbør fra 2. til 10. april.

Det ændrer dog ikke ved, at det lige nu er meget tørt, og det helt usædvanligt allerede kan komme på tale at vande vårsæd nogle steder, hvis vi ikke snart får nedbør.

Vanding betaler sig

Uanset, at priserne på el er steget meget, og for nogle måske tre-doblet i forhold til sidste år, så er der ifølge Søren Kolind hvid, landskonsulent hos Seges, stadig god økonomi i at sørge for at afgrøderne er velforsynede med vand.

"De faste udgifter til etablering af vandingsanlægget ligger fast, og med de høje afgrødepriser er der god økonomi i at vande, selvom udgifterne til el er højere end normalt, siger Søren Kolind Hvid. 

Han tilføjer, at fordampningen fra etablerede afgrøder som vinterraps, vintersæd og græs er betydeligt højere, end den er for nyetableret vårsæd med en meget lille bladmasse.

Derfor er der allerede nu marker med vinterraps og andre overvintrende afgrøder, som har haft behov for vanding to gange.

Men der er også, helt usædvanligt, behov for at vande tidligt sået vårsæd på nogle af de letteste jorder.

Også Gunnar Schmidt, konsulent, Byggeri & Teknik, vurderer, at vanding stadig er rentabelt trods de høje elpriser.

Ifølge DMI er der heller ikke udsigt til ret meget nedbør i denne uge. 

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.