Stort gods udvider grovvareforretningen med kornlager på Møn

Fra den kommende høst råder Overgaard over lagerplads til 15.000 tons korn på Kostervig. Det kan øges til 25.000 tons.

Overgaard etablerer med virkning fra den kommende høst kornlager på Kostervig ved Stege på Møn.

Det sker ved, at Overgaard lejer sig ind på stedet, hvor man fra begyndelsen kommer til at råde over lagerkapacitet til op til 15.000 tons korn - med mulighed for at øge til 25.000 tons. Det skriver Overgaard i en pressemeddelelse.

I lejemålet indgår også brovægt, modtagefaciliteter og en kontorbygning med plads til to-tre medarbejdere. 

I forbindelse med kornlageret er der et stort Cimbria gennemløbstørreri med tilhørende transportanlæg. Tørreriet kan nedtørre op til 40 tons korn i timen.

Vigtigt med et lokalt sted

"Jeg har valgt at leje ud til Overgaard, fordi jeg mener, det er vigtigt, at der er et lokalt sted, hvor landmændene her på egnen effektivt kan aflevere deres afgrøder i høsten - samtidig med, at det skal være rart at komme her," lyder det fra ejeren af Kostervig, Anders Nymann.

Han lægger også vægt på, at der på denne måde sikres nogle lokale arbejdspladser.

"Vi har gode og effektive modtageforhold her på stedet. Det betyder, at landmændene kan få læsset hurtigt af og bruge mest mulig tid på høstarbejdet - i stedet for at holde i kø," påpeger Anders Nymann.

To modtage-påslag

Kornlageret rummer to modtage-påslag. Et, hvor landmændene kan køre ind gennem en stor port, tippe af og køre ud gennem en port i den anden ende - samt et udendørs med god plads omkring. 

Under spidsbelastninger kan der tippes korn af på støbte arealer udenfor lagerhallerne. Dette korn flyttes under tag med en gummiged i takt med nedtørringen. 

"Jeg tror på et godt og langvarigt samarbejde med Overgaard - til gavn for landmænd her på Møn og Sydsjælland," siger Anders Nymann.

Han er fjerde generation på Kostervig, hvor en betydelig del af de tilhørende cirka 210 hektar ligger på inddæmmede arealer. Jorden er forpagtet ud til en lokal landmand, der blandt andet dyrker specialafgrøder på stedet.

Brug for mere lagerplads

"Når vi nu også etablerer kornlager på Kostervig, så skyldes det, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan se, at vi får brug for endnu mere lagerplads til den kommende høst," siger Claudio Pelsen, agrochef hos Overgaard.  

"Kostervigs placering betyder i øvrigt, at vi kan få etableret et godt indbyrdes samarbejde mellem kornlageret på Kostervig, hvor vi vil modtage hvede og maltbyg, og vore nuværende lagre på Nybøllegård ved Stege og Iselingen Gods ved Vordingborg, påpeger han. 

"Vi oplever stigende opbakning fra landmændene. Det ser jeg som et udtryk for, at de sætter pris på vores enkle og gennemskuelige måde at arbejde på hele vejen igennem.

Vi accepterer to procent urenheder i foderkorn, og vore kunder skal ikke betale for analyserne. Resultatet er lave omkostninger," siger Claudio Pelsen.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.