Stort planteavlsbrug: Vi har pillet en stor luns kvælstof fra 240 hektar kraftig hvede
Blog fra planteavlsbedriften: Hos HSH Agro ved Hadsund ud til Mariager Fjord har driftsleder Thomas Madsen valgt at pille nogle kg N fra de kraftigste hvedemarker.

Af Thomas Madsen, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

Jeg havde besøg af planteavlskonsulenten mandag i denne uge, og vi blev enige om, at pille noget kvælstof fra de tidligst såede hvedemarker. Markerne står godt, og vi vil selvfølgelig gerne styre - og helst undgå - lejesæd. 

Det betyder, at jeg for 240 hektar af den tidligst såede hvede, sået fra ca. 1. september og de følgende dage, går fra 180 kg N  pr. hektar ned til 154 kg N tildelt ad tre gange. Altså bliver der skåret 26 kg pr. hektar i handelsgødning.

Den overskydende mængde N kan jeg selvfølgelig fortsat nå at køre ud i en fjerde tildeling. Det vurderer jeg, om der er behov for i løbet af maj. Den justerede plan vi følger lige nu kan jo nå at ændre sig.

Får har græsset i efteråret på 70 hektar hvede

I 70 hektar af de allertidligst såede og mest kraftige hvedemarker har vi endda haft får gående i efteråret for at græsse afgrøden.

Afgrøderne var nemlig så kraftige, at jeg frygtede der ville gå sneskimmel i dem. Efter fårene har græsset, har det set rigtig godt ud.   

Til sammenligning - og som et muligt alternativ til fårene - har jeg som forsøg på tre hektar kørt dels med brakpudser for at tage toppen af afgrøden og dermed styre den i forhold til sneskimmel, dels har jeg kørt uden brakpudser på et stykke.

Formålet var, at se hvad der vil ske med udbyttet, fx på grund af strukturskader efter traktoren - og jeg kan se, at der en negativ effekt af kørslen. Min konklusion er, at det er fårene, vi satser på.

Justeret strategi: 154 kg N ad tre gange

Med den justerede strategi for gødskningen tilfører jeg i foråret 154 kg N pr. hektar på følgende vis til de tidligst såede 240 hektar hvede:

 • 1. tildeling, er udført: 39 kg N i 150 kg NS handelsgødning
 • 2. tildeling, færdig inden påske: 61 kg N i gylle (tildeling kan svinge fra 20 til 32 ton gylle pr. hektar på grund af variation i N-indholdet i de 18 gylletanke)
 • 3. tildeling, efter påske: 54 kg N i NS 27-2.
 • 4. tildeling, i maj: sidste tildeling hvis vækstsæsonen ændrer sig og behovet er der     

For de resterende 200 hektar hvede, som har været plaget af svaner og gæs, og er sået senere, gødsker vi som planlagt - og lige som sidste år- med 180 kg N pr. hektar ad fire gange. 

To eller tre gange vækstregulering

På de tidligst såede hvedemarker har jeg 24. marts med vores Horsch trailersprøjte med 6.000 liter tank og 36 meter bombredde gennemført en sprøjtning med 0,5-0,6 liter Cossack pr. hektar mod græsukrudt og tokimbladet ukrudt, i nogle tilfælde dog kun en randbehandling.

På en enkelt mark følger jeg op med Broadway. Hvor der kun er gennemført randbehandlinger skal der måske behandles med Mustang Forte mod primært tokimbladet ukrudt.

Cossack har også en vækstregulerende effekt, fordi planterne bliver bremset op.

Jeg har lige afsluttet første vækstregulering på det tidligst såede areal. Her har jeg brugt 0,25 liter Moddus Start på grund af de lave temperaturer, og på de seneste såede marker i blanding med Cossack. Med de næste dages udsigt til nattefrost er vi holdt helt inde med vækstreguleringen.

Efter påske er det planen igen at vækstregulere, denne gang med Moddus M, og måske også Cycocel afhængig af temperaturen. På nogle arealer vil jeg vurdere, om der skal gennemføres en tredje vækstregulering.

Faktaboks

Thomas Madsen

 • HSH Agro ved Hadsund, blogger for Mark Plus
 • HSH Agro er ejet af tre bedrifter, heraf to med svineproduktion, fælles maskinpark 
 • Driftsleder siden 1. april 2018
 • Fire fastansatte, inkl, driftsleder, plus ekstra 2-3 ansatte i høstsæsonen
 • 1.350 hektar agerjord, 300 hektar er JB 2-3 og resten lavbundsjord og god lerjord
 • Hvede og vinterbyg til foder, 160 ha alm. rajgræs, vårbyg, 25 ha hestebønner, 150 ha crimpet majs til sofoder, vinterraps, kartofler (bortforpagtning af areal)
 • Hvert år sås direkte uden pløjning på ca. halvdelen af arealet, typisk før raps, 1. årshvede og evt. 2. årshvede
 • Aftager gylle fra de to ejendomme med svin, vandingsmulighed for 70 ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.