Stort planteavlsbrug: Vi sparer to overkørsler med ny million-såmaskine
Blog fra planteavlsbedriften: Hos HSH Agro ved Hadsund ud til Mariager Fjord skal den nye såmaskine for første gang bruges til forårssåningen.

Af Thomas Madsen, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

I sommeren 2018 købte vi ny såmaskine, en seks meter luftassisteret Horsch Focus 6 TD med harvesektion til jordløsning, som afløser for en Horsch Pronto disc-såmaskine. Vi såede første gang med Focus´en i efteråret, og det bliver altså nu første forårssåning, vi bruger den.

Jeg overvejede i første omgang en ny ni meter disc-såmaskine, men i betragtning af den tunge jordtype på HSH Agro, så er en Horsch Focus med harvesektion med mulighed for jordløsning den rigtige løsning for os - selv om kapaciteten er mindre.

Jeg håber på, at vi når op på at så ca. fire til seks hektar i timen, afhængig af markstykkerne.

I efteråret var Focus´en meget tung at trække, fordi harvetænderne var nede og løsne pløjesålen.

En Horsch Focus er i første række beregnet til direkte såning, men vi bruger den også på pløjet jord, og den udfører et fint stykke arbejde. Det er vigtigt for os med en fleksibel såmaskine.

Horsch Focus 6 TD er med harvesektion til jordløsning, her i aktion i efteråret hos HSH Agro. Foto: Arne Gejl

To såkasser og en gødningskasse

Det smarte ved en Horsch Focus er, at den har frøsåkasse (kan også bruges til sneglegift, fx i forbindelse med såning af raps), såkasse til såsæd og en gødningskasse (kan også bruges til såsæd), der hver især har udløb til såskærene.

Den er forrest udstyret med en harvesektion til jordløsning ned til 30 cm. Vi har valgt at købe såmaskinen med påmonteret kran. Forspændt kører vi med en Fendt 1050 med 517 hk.

Listeprisen på den udgave, vi har købt, er 1,6 mio. kr., men vi har indbyttet blandt andet den gamle såmaskine, så det er knap nok vores købspris.

Sparer to overkørsler i udlæg af frøgræs

Det handler selvfølgelig alt sammen om effektivitet og omkostninger. Med en Horsch Focus sparer vi arbejdstid og overkørsler, og samtidig minimerer vi sammentrykning af jorden.

Her til foråret har jeg især store forventninger til den nye såmaskine ved udlæg af alm. rajgræs i vårbyg i pløjet lavbundsjord. Vi skal udlægge 130 hektar alm. rajgræs, dels sorten Esquire på dobbelt rækkeafstand, dels den kraftigt voksende sort Matilde på almindelig rækkeafstand.

Her er der flere fordele ved at bruge en Horsch Focus.

Først og fremmest sparer vi to overkørsler. Tidligere har vi bredspredt gødning, sået kornet med disc-såmaskine- enkelte gange med placeret gødning, og sået frøudlæg med en 6 meter Nordsten i tre separate arbejdsgange.

Det hele kan vi nu klare i en arbejdsgang, idet vi placerer hele første gødningstildeling i form af 100 kg NS 26-4 under kernerne. Det sparer både arbejdstid og mindsker risikoen for traktose, der jo kan føre til at der står overfladevand på marken.

Jeg er meget opsat på, at vi kan bevare en løs jord, så vi kun skal køre på marken med sprøjten efter såningen.

For det andet kan traktorføreren nu klare sig uden hjælp en hel dag i marken. Jeg opmåler og pakker den nødvendige mængde såsæd, græsfrø og gødning i en container, som passer til arealet, og kører det ud. Det er utroligt nemt. Så kan traktorføreren ved hjælp af den påmonterede kran selv fylde så- og gødningskasser.

Jeg kan hele tiden være en dag forud, når det skal gå stærkt i sæsonen - og vi sparer noget kørsel i forhold til tidligere, da jeg kørte ud med både vogn og teleskoplæsser til brug ved påfyldning.

I foråret vil vi så hestebønner direkte med den nye såmaskine plus placere PKS grundgødning i Terrano-harvet jord. 

Horsch Focus 6 TD er med sektionskontrol. Foto: Arne Gejl

På vej mod præcisionslandbrug

Den nye såmaskine er med sektionskontrol, og hvis marken er opmålt og traktoren med Isobus, sørger systemet selv for at minimere overlap i forhold til den forudsåede forager. Det bliver spændende at se, om teknikken holder hvad den lover.

Præcisionslandbrug er generelt noget vi arbejder hen mod. Vi er begyndt at se på fx gradueret udsædsmængde, gødningstildeling og vækstregulering, og noget af det vil vi forsøge os med i år.

For at få basis i orden er vi i færd med at kortlægge alle marker med gps, ligesom vi skal have opdateret alle vores jordprøver.

Faktaboks

Thomas Madsen

  • HSH Agro ved Hadsund, blogger for Mark Plus
  • HSH Agro er ejet af tre bedrifter, heraf to med svineproduktion, fælles maskinpark 
  • Driftsleder siden 1. april 2018
  • Fire fastansatte, inkl, driftsleder, plus ekstra 2-3 ansatte i høstsæsonen
  • 1.350 hektar agerjord, 300 hektar er JB 2-3 og resten lavbundsjord og god lerjord
  • Hvede og vinterbyg til foder, 160 ha alm. rajgræs, vårbyg, 25 ha hestebønner, 150 ha crimpet majs til sofoder, vinterraps, kartofler (bortforpagtning af areal)
  • Hvert år sås direkte uden pløjning på ca. halvdelen af arealet, typisk før raps, 1. årshvede og evt. 2. årshvede
  • Aftager gylle fra de to ejendomme med svin, vandingsmulighed for 70 ha

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.