Studie: Regenerativt landbrug koster 10 procent af kornudbyttet de første år

De første år efter omlægning til regenerativt landbrug koster på kornudbyttet, viser første resultater fra engelsk forsøg.

Ved brug af dyrkningsteknikker anvendt i regenerativt landbrug, fx direkte såning og samdyrkning af afgrøder, bliver kornudbytterne i de første år reduceret med cirka 10 procent sammenlignet med pløjning. 

Det viser de første resultater fra et stort engelsk forsøg, der udføres af forskningsinstitutionen Rothamsted Research. Det skriver netmediet Farmers Weekly.

De første offentliggjorte opgørelser af et markforsøg igangsat på to lokaliteter i sæsonen 2017/18 viser, at reduceret jordbearbejdning resulterede i lavere kornudbytter i forhold til pløjning.

På en lokalitet med sandjord var nedgangen i kornudbytterne i snit fra 83 til 74 hkg pr. hektar og på en anden lokalitet med lerjord i snit fra 69 til 63 hkg pr. hektar - naturligvis med variation afhængig af lokalitet, afgrøde, forfrugt og sædskifte, men altså med en meget klar tendens.

Professor John Storkey, der leder forsøgene, konkluderer, at regenerativt landbrug ikke er et quick-fix, men at der er brug for tid til, at dyrkningsformen genopretter jordens sundhed og økosystemet, hvorefter gevinsterne kan høstes.

- Med så mange variable i spil, kan kun en indsats over lang tid, vise os, hvad der virkelig har effekt inden for regenerativt landbrug, siger han.

Målet med det engelske forsøg er at se på, hvordan forskellige sædskifter og varierende grader af jordbearbejdning og tildeling af næringsstoffer og plantebeskyttelse kan reducere input af pesticider og gødning og samtidig reducere udledning af klimagasser og øge biodiversiteten.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.