Studie: Tilførsel af organisk gødning reducerer klimagasser markant

Tilførsel af gødning med et højt kulstofindhold til landbrugsjord sørger for at det tilførte N i langt mindre grad bliver omdannet til klimagassen NO, end hvis der gødskes med mineralske gødninger, viser britisk studie.

Tilførsel af organisk gødning reducerer markant landbrugsjords udledning af den kraftige klimagas nitrogenoxid.

Det viser et nyt studie med den anerkendte engelske forskningsinstitution Rothamsted i spidsen, skriver netmediet FarmingUK.

Ifølge studiet tilbageholder jorden kun den halve mængde N fra tilført uorganisk gødning i forhold til gødskning med husdyrgødning. Det er en markant større forskel end forventet.

Kvælstoffet udledes primært som nitrogenoxid, som er en 300 gange kraftigere klimagas end CO2.

Forskerne forklarer mekanismen med, at et stigende indhold af organisk stof i jorden bevirker, at mikrober udleder klistrede polymerer, som fremstiller et stærkt netværk af relativt små porer i jorden.

Denne struktur betyder, at ilt kan cirkulere i jorden, og dermed kan mikroberne udføre en aerob omsætning af nitrogen, så kvælstoffet i langt mindre grad bliver udledt i form af nitrogenoxid.

I studiet har forskerne udtaget prøver fra forskellige jordtyper samt fra årelange forsøg med tilsætning af fra 0 til 240 kg N eller udelukkende husdyrgødning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.