Styr kraftige afgrøder med nyt program
CropManager giver mulighed for at graduere N-tildelingen. Det er oplagt i år, hvor vintersæden står usædvanligt kraftig.

I år er det særlig vigtigt at tilpasse mængden af kvælstof, når vintersæden skal gødskes. Vintersæden og vinterrapsen står nemlig fantastisk godt.

Det giver mulighed for at høste gode udbytter. Men det giver også risiko for, at afgrøden går i leje.

Lejesæd kan dog forebygges bl.a. ved at bruge CropManager til at graduere tildelingen af gødningen, så afgrøden får præcis den mængde gødning, den har brug for, uden at den går i leje.

Det kræver, at der skrues ned for gødningsmængden i de pletter i marken, hvor afgrøden står særligt kraftigt, mens der skrues op for gødningsmængden i de områder af marken, hvor afgrøden står tyndt.

Første tildeling er vigtig

Helt generelt kan man sige, at der er tre håndtag, man kan bruge for at minimere risikoen for lejesæd.

Man kan give mindre gødning. Man kan gødske afgrøden senere. Eller man kan graduere gødningen.

Sidstnævnte er blevet lettere med CropManager.

»CropManager finder selv ud af, hvordan mængden af kvælstof skal gradueres. Som noget nyt henter programmet selv oplysningerne fra gødningsplanen i Mark Online«, siger Rita Hørfarter, specialkonsulent hos Seges.

Hun tilføjer, at fordelen ved det nye program er, at bedriftens samlede N-kvote ikke overskrides ved gradueringen med CropManager.

Men hun understreger samtidig, at det kræver, at gødningsplanen er justeret, bl.a. i forhold til N-prognosen, som formentlig offentliggøres i løbet af den næste uges tid.

Juster gødningsplanen

Ved graduering af N-mængden ved den første tildeling kan gødnings-mængden justeres med helt op til 50 pct. af den planlagte mængde kvælstof.

»Styrken ved den nye udgave af CropManager er, at der er nøje sammenhæng mellem det, man har planlagt i sin gødningsplan, og den mængde kvælstof der udbringes. Det giver en god sikkerhed i forhold til, at man overholder bedriftens samlede N-kvote«, siger Torkild Birkmose, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at for at kunne graduere gødningen med CropManager skal man have tilvalgt modulet ’Positionsbestemt tildeling af gødning’.

I modulet kan man downloade de tildelingsfiler, som man skal bruge for at graduere gødningen til vinterraps og vintersæd.

Prisen for at bruge modulet afhænger af bedriftens størrelse.

Faktaboks

Gradueret gødskning

  • CropManager gør det muligt, at graduere gødningen ud fra biomassekort.
  • Gennem et nyt modul i CropManager er det nu muligt at graduere gødningen til vinterraps og vintersæd ud fra gødningsplanen i Mark Online.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.