Styrelse: Nye gødskningsregler skal gælde i flere år
Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort den seneste gødskningsbekendtgørelse for 2020/2021.

Styrelsne har netop offentliggjort gødskningsbekendtgørelsen, der oplyser, hvor meget gødning danske landmænd må bruge i 2020/2021. 

Derudover er også en ny bekendtgørelsen om jordbundstypeklassifikation blevet offentliggjort.

I bekendtgørelsen kan man se de økonomisk optimale kvælstofnormer, som bestemmer, hvor meget kvælstof landbrugsvirksomheder må bruge. Kvælstofnormerne er gældende fra 1. august 2020. 

Som noget nyt, vil kvælstofnormerne fra planperioden 2020/2021 som udgangspunkt gælde for de næste tre planperioder, med mindre der sker store udsving.

"Det betyder, at du bedre kan planlægge din drift for flere år ad gangen", skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Man kan se kvælstofnormerne her.

Husdyrgødning skal tælle

Styrelsen bekendtgør også, at mere husdyrgødning skal tælle med i gødningsregnskabet.

Fra 2020 vil der være øgede udnyttelseskrav for husdyrgødning som led i et styrket Nitrat-handlingsprogram.

Et øget udnyttelseskrav betyder, at når man indberetter sit gødningsregnskab for planperioden, så er der mere kvælstof i husdyrgødning, som skal tælle med. Man skal således være opmærksom på, at man hurtigere vil have brugt sin kvælstofkvote, skriver styrelsen.

Når man indberetter sit gødningsregnskab, beregner styrelsen kvælstofforbruget, og man vil kunne se, hvad det øgede udnyttelseskrav præcis betyder for den enkelte virksomhed. 

Særskilt kvælstofnorm for humusjorde

Derudover er der også oprettet en særskilt norm for jordbundstypekategorien JB11 (humusjorde), hvor kvælstofnormen for afgrøder og græs i omdrift nedsættes med 50 kg/N pr. ha.

"Kvælstofbehovet på humusjorde er lavere end på de øvrige jordbundstyper, da humusjorde i sig selv indeholder mere kvælstof end andre jordbundstyper. Dermed har kvælstofnormen været højere end det økonomisk optimale niveau. Det justeres nu", skriver styrelsen.

Det gælder dog ikke alle afgrøder.

Ny bekendtgørelse vedr. jordbundstyperne

Fra perioden 2020/2021 er reglerne vedr. jordbundstyperne blevet samlet i en særskilt bekendtgørelse - bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.