Succes med optiske sensorer - kan registrere skadedyr i vinterraps

I et projekt, som er led i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelprogram, er det vist, at optiske sensorer kan registrere glimmerbøsser og jordlopper i rapsmarker.

Et projekt i regi af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram har haft succes med at få optiske sensorer til at registrere glimmerbøsser og jordlopper i rapsmarker.

Det blev også konstateret, at de anvendte data skal være bedre for at det samme kan lykkes med skulpesnudebiller.

Det fortæller Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Udstyret til at registrere skadedyrene skal udvikles yderligere, før det i praksis kan anvendes i landbrugsafgrøder.

Registrering kan bruges til varsling

Den ny undersøgelse viste, at optiske sensorer placeret i vinterrapsmarker kan registrere aktivitet af rapsjordlopper i markerne om efteråret, hvor insekterne er aktive med æglægning på de små rapsplanter.

Observationerne fra sensorerne vil kunne anvendes til tidlig varsel om risiko for større angreb af rapsjordlopper. Dog kan det endnu ikke anvendes til at vurdere behov for bekæmpelse på grund af sensorernes for nuværende korte rækkevidde og den ujævne udbredelse af skadedyrene i marken.

I den aktuelle undersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2019, var der tekniske udfald i perioder, men dette til trods lykkedes det at påvise sensorernes evne til at påvise rapsjordlopper.

Tilsvarende blev det i 2020 vist, at sensorer også kan anvendes til at opdage aktivitet af glimmerbøsser om foråret, og her blev sensorernes evne til at påvise glimmerbøsser ligeledes valideret.

Insekters vingebevægelser kortlagt

En vigtig del af denne undersøgelse har været at vise, at sensorerne er i stand til at genkende de to arter af skadedyr i blandt den store mængde af flyvende insekter, der passerer sensorens søgefelt.

Artsbestemmelsen sker på basis af mønsteret i vingebevægelserne, der for den enkelte insektart blev kortlagt ved analyser af flyvende insekter i insektbure.

Det blev også forsøgt at indsamle data for to andre skadedyr, skulpesnudebillen og skulpegalmyggen.

For skulpesnudebillen lykkedes dataindsamlingen ikke til fulde, og for skulpegalmyggen viste de indsamlede data sig ikke at være specifikke nok.

Undersøgelsen har vist, at der er potentiale i den automatiske registrering og artsbestemmelse af flyvende insekter. Der er dog behov for yderligere udvikling af sensorerne, indsamling af data og validering af disse, før optiske sensorer kan tages i praktisk anvendelse til tidlig registrering af skadedyr i landbrugsafgrøder, lyder konklusionen.

sbu

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.