Sund fornuft at tjekke kvalitet af gødning
NaturErhverv-styrelsens stikprøvekontrol af handelsgødning viser, at det går den rigtige vej med kvaliteten. Det er dog en god ide at få tjekket, om den gødning, man har købt, indeholder den deklarede mængde næringsstoffer, mener planteavlskonsulent.

Det går den rigtige vej. I 2014 viste NaturErhvervstyrelsens stikprøvekontrol af handelsgødninger, at der var et underindhold af kvælstof i 14 procent af prøverne. I 2016 var der et underindhold i fire procent af prøverne,« siger Ole Schou, planteavlskonsulent hos Gefion.

Han tilføjer, at der er tale om et forholdsvis begrænset antal analyser, da NaturErhvervstyrelsen i 2016 har analyseret 217 gødningsprøver i alt.

Det begrænsede antal analyser har betydet, at der ifølge Ole Schou er lavet så få analyser af gødninger, som indeholder fosfor og kalium, at det er svært at få et retvisende billede af udviklingen for disse gødningstyper. Dog tegner kontrollen et billede af, at det også for disse gødninger går i den rigtige retning.

Analyser selv gødningen

»Ved køb af handelsgødninger er det vigtigt at sikre sig, at gødningen indeholder den deklarerede mængde næringsstoffer. Derfor vil jeg opfordre til, at man får lavet en analyse af den gødning, man har købt,« siger Ole Schou.

Han tilføjer, at man kan få lavet en ’vejledende’ analyse af NPK-gødninger hos OK Laboratorium for jordbrug for 330 kroner. Men han opfordrer til, at man ofrer de knap 1.800 kroner, det koster at få lavet en analyse, som kan bruges i en eventuel tvist vedrørende indholdet i gødningen. Disse analyser kan man få lavet hos OK Laboratorium for jordbrug eller hos Agrolab, Tyskland.

»Der er tale store udgifter til gødning. Derfor er det på tide, at der kommer mere fokus på de varer, der leveres til bedrifterne. Det må være rimeligt. Især når man sammenligner med, hvor nidkært hvert enkelt læs korn, der leveres til foderstoffirmaerne, bliver kontrolleret,« siger Ole Schou.

Han mener især, at man bør være opmærksom ved køb af flydende gødninger, hvor det er let at lave kontrol, samt ved køb af mekanisk blandede gødninger hvor der er mange fejlkilder. Derudover skal man være opmærksom ved køb af gødninger af kalium og især fosfor, som er dyrt, og hvor der derfor er mange penge på spil.

Kun kemisk kontrol

Ole Schou understreger, at NaturErhvervstyrelsens kontrol kun omfatter gødningernes kemiske indhold. Kontrollen siger således intet om gødningernes fysiske kvalitet.

»I forhold til gødningens fysiske kvalitet så er det vigtigt, at man kun betaler for den kvalitet, man har brug for. Det er således ikke nødvendigt at betale for en ekstra god gødningskvalitet, hvis gødningen skal nedfældes eller spredes på en lav arbejdsbredde,« siger Ole Schou.

Han tilføjer, at gødninger fra Polen, Litauen og Rusland tidligere havde et dårligt ry, men, at der er sket store forbedringer i forhold til kvaliteten i de senere år.

Faktaboks

Kontrol af gødning

  • NaturErhvervstyrelsen har i 2016 analyseret 217 gødningsprøver. 
  • I fire procent af prøverne var der et underindhold af N. 
  • Resultaterne fra kontrollen i 2015 foreligger endnu ikke.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.