Sveriges landbrugsareal er tekstur-kortlagt fra fly
I Sverige er jordens tekstur kortlagt på 90 pct. af omdriftsarealet. De digitale kort er gratis at bruge.

Det svenske landbrugsareals tekstur er kortlagt digitalt ud fra gammastråling målt fra fly plus digitale højdekort og kort over kvartære aflejringer.

Kortene bruges ifølge chefkonsulent Leif Knudsen fra Seges ved præcisionsjordbrug til at fastsætte det optimale reaktionstal for positionen i marken, til graduering af udsædsmængde mv.

Modellen er lavet ved at sammenholde målingerne med 13.500 traditionelle teksturanalyser bestemt i laboratorium. Modellen er valideret på 24.000 teksturanalyser fra 544 landbrug, hvor der var udtaget en jordprøve til tekstur- bestemmelse for hver tre ha.

Sådan måles det

Måling af gammastråling er sket ved at overflyve markerne for hver 200 meter. Overflyvningen blev gjort af Sveriges Geologiske Undersøgelser i 30 til 60 meters højde.

Målefladen er fire gange flyvehøjden. 80 pct. af den mål- te gammastråling stammer fra de øverste 30 cm jordlag.

Ler og sand kortlægges med god nøjagtighed af metoden, mens organisk stof er usikker.

Landmænd kan uploade egne data til at justere modellen på bedriftsniveau. Med et sådant system er brug af modellen til kortlægning af tekstur på to tredjedele af landbrugene bedre end at udtage en jordprøve for hver tre ha til teksturbestemmelse.

I Danmark har vi digitale teksturkort for hele landet. De bygger på teksturanalyser, ud fra hvilke der er lavet geostatistisk udjævning. Kortene anses ifølge Leif Knudsen for at være retvisende på markniveau, men ikke nøjagtige nok som grundlag for gradueret tilførsel af kalk og næringsstoffer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.