Tørken udsulter langsomt afgrøderne
Tørken har øget fordampningen af gyllen, ligesom planterne ikke har kunnet optage handelsgødning. Det påvirker dog næppe udbyttet, fastslår landskonsulent.

Vinterhveden og de øvrige marker med vintersæd ser sultne ud.

Årsagen er, at det handelsgødning der er udbragt i den seneste tid ikke bliver optaget af planterne, fordi det er for tørt.

Det bør dog i følge landskonsulent Torkild Birkmose fra Seges ikke give anledning til søvnløse nætter. Mange års forsøg med sen gødskning af vintersæden viser nemlig, at det ikke koster udbytte at gøde vintersæden sent.

Det kan end da være en fordel, at vintersæden står og sulter lidt på nuværende tidspunkt. Det reducerer nemlig risikoen for lejesæd.

Fordampet gylle

Når det gælder husdyrgødning, så kan det tørre vejr have ført til en større fordampning af kvælstof. Det gælder især på de arealer, hvor gylle er udbragt med slæbeslanger.

På de græsmarker, hvor der er nedfældet gylle vil fordampningen formentlig også være større end normalt.

»På de græsmarker, hvor der er nedfældet gylle for et par uger siden, vil der helt sikkert have været en større fordampning af kvælstof end normalt,« siger Torkild Birkmose.

Han opfordrer derfor til, at man venter med at udbringe gylle, til der er udsigt til nedbør.

I tilfælde, hvor man er tvunget til at udbringe gylle, kan det med fordel ske om aftenen, hvor temperaturen er lavere. Det nedsætter risikoen for fordampning af kvælstof.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.