Tørre facts om vanding - ret op på svaghederne nu
Når der er tørke, bliver man bliver mindet om svaghederne i vandingskapacitet, tilladelse, logistik og maskineri, men nogle gange når man at glemme det igen, indtil næste vandingsudfordring opstår. Mind dig selv om at få rettet op på det, det er lettest og billigst at rette op på.

Kjeld Forsom, Økologirådgivning Danmark

Det har været tørt i år, men heldigvis har et underskud på f.eks. 30 mm ikke altid samme betydning. I de år, hvor underskuddet opstår hurtigt, dvs. varmt, tørt og blæsende vejr og en afgrøde i fuld vækst, er det alvorligere, end i de år, hvor underskuddet opstår over en lang periode, idet rødderne så bedre kan nå at følge med til at optage tilstrækkeligt vand.

Tips og Tricks

  • Vand op til markkapacitet, hvis der ikke meldes om regn i 5-døgnsprognosen. Ellers så spar på mængden, men undlad ikke at vande, med mindre der meldes om større mængder nedbør over flere dage.
  • Overvej muligheden for at tage nogle arealer med de mindst værdifulde og mest robuste afgrøder, eller de mest besværlige arealer, helt ud af vandingsrunden, hvis du i en længere periode ikke kan følge med.
  • Blomstringstidspunkt og skridningstidspunkt er altid stadier, hvor det er godt at afgrøden holdes velforsynet med vand.
  • For udlægsmarker kan det være en klog strategi at vande et par dage før høst af dæksæden, så vandet har god tid til at trænge ned, og udlægget bedre kan modstå at den beskyttende dæksæd fjernes.
  • Hvis underskuddet i en mark er blevet højt, så overvej at vande op ad 2 omgange. Første gang ”forvandes” med 15-20 mm, så jorden bliver klart til at modtage større mængder vand i næste omgang, i stedet for at det løber af.

Bekæmper insekter

Mange insekter bryder sig ikke om kolde afvaskninger. Vandingsvand har typisk en temperatur på omkring 7 grader, og det kommer i ret store dråber med en vis kraft

Vanding har en hæmmende effekt på

  • Små larver af knoporme i gulerødder og evt. roer – de spules af og kan ikke komme op igen
  • Kornbladbillelarven i korn – dens ”påklædning” af beskyttende afføring vaskes af
  • Bladlus – de er dog ret gode til at holde sig fast

Desuden kan vanding forebygge angreb af skurv i kartofler og æbler, når vandet tilføres på det kritiske tidspunkt.

Kornbladbillen tager skade af vanding.


Vanding i praksis

Her kan du kigge med i vandingsprognosen frem til d. 30/5 hos en af vores kunder. Ét felt på linealen svarer til 10 mm, hvilket groft sagt svarer til 2 dage med høj fordampning. Det grønne felt markerer i højre side, hvor mange mm der er til rådighed, når marken er ved fuld vandkapacitet. Det ses på JB 1 at være ved 60 mm og ved JB 3 90 mm.

Ud over de viste afgrøder er der også majs og kartofler i markplanen, hvilket giver en god fordeling af spidsbelastningerne for anlægget, da de først for alvor får vandingsbehov, når kornets behov så småt er ved at klinge af.

Det ses, at uvandede græsmarker på JB1 nærmer sig en alvorlig krise, mens markøren på JB 3 trods et stort underskud ikke er havnet i det røde felt endnu. I mark 7-0 og mark 70-0 er underskuddet ens trods en forskel i tilført vand på 10 mm, men det skyldes et par dage i starten af maj, hvor regnskabet blev ”nul-stillet”.

Vårbyggen og havren er spiret frem d. 16/4 og er ikke vandet endnu, men havren fylder ikke så meget som vårbyg i starten af vækstsæsonen og kan derfor vente lidt længere på vandet.

Rugen er vandet 2 gange, og hvis der er næringsstoffer nok til rådighed, vil den også kunne betale for det.

Byg-ært på JB3 er spiret frem 18/4 og vandet en enkelt gang, og afgrøden er velforsynet. Den kunne måske have ventet lidt.

Potentiel fordampning

Faktaboks

Fakta

Potentiel fordampning er defineret som fordampningen fra en kortklippet, grøn græsafgrøde, der er velforsynet med vand. Nyfremspirede afgrøder har en meget lav fordampning, for det er ikke den bare jord, vandet fordamper fra, men afgrødens blade.

Veludviklede afgrøder i fuld vækst kan have en fordampning, der er op til 20 pct. højere end den potentielle. Det gælder for eksempel kartoffelmarker omkring blomstring.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.