Tørring og opbevaring af korn - her er alle reglerne, du skal følge

Kontroller kornet på lager mindst to gange i måneden, når kornet er lagerfast. Kontroller temperatur og vandindhold flere steder i stakken og beluft med kold luft én gang pr. måned. Det er bare en af de faste regler ved tørring og opbevaring af korn - se alle de vigtigste regler, du skal følge, her.

Af Mikkel Brauer, planteavlskonsulent, mibr@velas.dk

2021-høsten er kommet i gang, og udviklingen af afgrøderne og afregningspris, ser i år positiv ud.

Vi har en værdifuld avl, der skal lagres og passes på.

For at undgå fradrag ved levering af en dårlig vare, kræver forholdene omkring nedtørring særlig opmærksomhed før, under og efter høst.

De fem vigtigste faser

De 5 vigtigste faser ved tørring og lagring af korn, uanset metode er følgende.

Denne fremgangsmåde sikrer god kvalitet i lagringsperioden.

 • Omhyggelig rengøring af lageret og kontrol af skadedyr forud for lagring af ny høst.
 • Beluftning og nedkøling af korn straks efter høst.
 • Nedtørring af vare til ønsket vandprocent så hurtigt som muligt. Kontroller løbende nedtørring, og stop først når varen er lagerfast i hele stakken.
 • Tørt korn skal nedkøles til 3-7 grader C så hurtigt som muligt efter høst.
 • Kontroller kornet på lager mindst to gange i måneden, når kornet er lagerfast. Kontroller temperatur og vandindhold flere steder i stakken og beluft med kold luft én gang pr. måned - duften af kornet afslører, om noget er galt.

I høst, uanset opbevaringsmetode, er det uhyre vigtigt at belufte kornet, så hurtigt som muligt.

Korn er levende og alt efter høstbetingelser kan selve kernen være 30-35 grader C, når den ankommer på lageret. Det er derfor vigtigt med konstant luft og nedkøling de første to-tre døgn.

Efter nedkøling tørres ofte kun ved hjælp af luftens relative fugtighed. Det kan være en fordel at investere i hydrostatstyring til blæser og eventuel varmekilde, som er med til at sikre en mere ensartet og korrekt tørring, og et meget lavere energiforbrug.

Tørring på planlager

På planlagret kan kornet lagres i 1-3 meters højde, afhængigt af vandprocent og dimensioneringen af blæser. Der anbefales en kapacitet på mindst 360 m3 pr. m2 gulv pr. time.

Så selvom udbyttet i år bliver fornuftigt, så fyld ikke lagrene mere end blæsekapaciteten rækker til.

Tilsætning af varme kan være nødvendigt for at få den ønskede nedtørring samt nedbringe de samlede tørreomkostninger.

For at optimere tørringsprocessen, men undgå kondens og at skade kornet, gælder følgende:

Et planlager har en tørrezone på ca. 10 cm, der bevæger sig op gennem kornet, hvor kornet er tørt under og vådt over.

Det er derfor vigtigt ikke at tilsætte for meget varme, da risikoen for kondens i de øvre lag stiger.

 • Over 20 procent vand i korn: INGEN opvarmning
 • Tilsæt max. 5-6 grader C opvarmning for at sænke den relative fugtighed til 65 procent

1 grads opvarmning af luften sænker luftfugtigheden 5-6 procent, så 6 grader svarer til 25-30 procent reduktion f.eks. fra 90 til 65 procent luftfugtighed. 

Benyttes et gennemløbstørreri, kan der selvfølgelig bruges meget mere varme. For foderkorn er der ingen øvre grænse for den temperatur der tørres med, men ønskes det at bevare spireevnen, anbefales det ikke at tørre hårdere end 65 grader C i én time. 

Tørring i amerikanersilo

I amerikanersiloer kan der tørres på to forskellige måder med tilsætning af varme.

 • På samme måde som på et plantørringsanlæg med en 5-6 grader C opvarmning af luften. Der tilstræbes altså at tørre med en relativ luftfugtighed på 60-65 procent. 
 • Opvarmning af luften med 10-15 0C, kræver dagligt opsyn med fugtighed og temperatur i toplaget. Det skyldes en øget risiko for kondens, hvis ikke omrøringen sker tilstrækkelig effektiv.

Fælles for alle måder at nedtørre korn på er, at det er uhyre vigtigt med nedkøling af kornet efter tørreprocessen.

Korn er først lagerfast, når det er nedtørret til 14 eller max 15 procent vand og afkølet til max 7 grader C .

Landmanden vigtigste hjælpemidler

Landmandens tre vigtigste hjælpemidler på lageret er:

 • Flowmåler til måling af luftgennemstrømningen i kornstakken. Lufthastigheden bør mindst være 0,6 meter pr. minut. Husk at måle i hele stakken.
 • Termometer til måling af temperatur i stakken.
 • Kornspyd til prøvetagning i 1-1,5 meters dybde. Tag prøver i ca. 1 meters dybde i hele stakken.


 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.