Tab af biodiversitet skal bremses – og det er ret enkelt

Ugen På Spidsen: Biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang. Årsagen er, at der mangler plads til vild natur. Det er i høj grad noget landbruget kan bidrage positivt med at rette op på. Det kan ske gennem en række ret simple og billige tiltag, mener denne uges klummeskribent på Mark Plus.

Biodiversiteten er i krise. Det viser en rapport, som en gruppe forskere fra Aarhus Universitet har lavet.

Ligesom i 2010 har forskerne i 2020 set på ni økosystemer, som til sammen dækker Danmark til lands og til vands. For hvert økosystem har de nærstuderet udviklingen for en række indikatorer, som er valgt til at repræsentere økosystemets arter, levesteder og processer.

Resultaterne viser, at det desværre ikke er lykkedes at standse tabet af biodiversitet.

Tværtimod konkluderer rapporten, at biodiversiteten er i stadig tilbagegang.

Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderer rapporten, at 51 pct. er i stadig tilbagegang, mens kun 12 pct. vurderes at være stabile eller i fremgang.

Det overvejende problem for biodiversiteten er ifølge forskerne, at der mangler plads til vild natur. 

Vigtigt at Landbruget bidrager

Biodiversitet er en del af landbrugets bæredygtige grønne dagsorden. Danmarks truede arter forekommer langt overvejende i den fjerdedel af landet, som ikke er dyrkede marker, byer og veje.

Derfor er det vigtigt, at landbruget bidrager til at biodiversiteten forbedres.

Det er faktisk ikke så vanskeligt, og kan bl.a. gøres ved følge Brandmandens Lov samt at følge en ni gode råd.

Brandmandens Lov

Brandmandens Lov består af tre trin:

1. BEVAR værdifulde arealer med høj naturværdi.

2. BESKYT, og forbedre delvist ødelagte arealer med potentielt høj naturværdi.

3. GENOPRET, og etabler ny natur.

Derudover kan du følge otte enkle råd, så biodiversiteten på din ejendom forbedres:

 • Bevar og pas på småbiotoperne i agerlandet – markveje, diger, markskel, læhegn, remiser, grøftekanter og vejrabatter kan være gode levesteder for bierne.
 • Udtag arealer til permanent natur i forlængelse af eksisterende naturarealer, fx ukurante hjørner af marken. Gerne soleksponeret og på tør og sandet jord.
 • Slå ikke vejrabatter, grøfter, markskel og brak- eller græsarealer når blomsterne blomstrer. Vær dog opmærksom på slåningsfrister i landbrugsordninger.
 • Sørg for, at der ikke sker spild og afdrift til naturområder og småbiotoper når du gødsker eller sprøjter – f.eks. ved at holde afstand.
 • Pas på og plej eksisterende naturarealer såsom overdrev, enge og heder med ekstensiv græsning eller høslæt, så der er blomster igennem hele sæsonen.
 • Bevar de gamle træer i læhegn, markskel og andre steder på din ejendom.
 • Efterlad dødt ved og lad fx grene og kvas ligge i læhegn eller andre småbiotoper efter beskæring.
 • Plant hjemmehørende og hvidblomstrende buske og træer i læhegn og remiser.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt. 

Faktaboks

Biodiversitet

 • Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse.
 • Biodiversiteten er truet mange steder.
 • Ifølge Verdensnaturfonden WWF er biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt og bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet set faldet med 58 pct. siden 1970.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.