Tag græsukrudtet med når du luger flyvehavre

Håndlugning kan være guld værd, hvor det er overkommeligt,

Det er tid for at luge flyvehavre i vintersæden, og når man går markerne igennem bør man tage mindre pletter af græsukrudt med i samme omgang. 

Det gælder specielt rajgræsser, især italiensk rajgræs, og agerrævehale, som nu er skredet igennem og inden længe vil kaste spiredygtige frø.

Det anbefaler Finn Olsen, teamleder for planteavl hos Sønderjysk LandbrugsRådgivning.

"Problemerne med græsukrudt er ved at tage overhånd, ligesom resistens overfor herbicider også breder sig, så det er vigtigt at tage alle midler i brug, vi har. 

Her kan det være guld værd med en lugning, hvis det er overkommeligt, så man på den måde helt kan fjerne mindre pletter af græsukrudt, som kan være opstået fx hvor en ballepresser er kørt ind på marken eller mejetærskeren er startet op,” siger Finn Olsen.

Hvis det allerede er gået galt i marken, og der er tale om en massiv forekomst af græsukrudt, er håndlugning naturligvis urealistisk at gennemføre, og her kan man overveje at nedvisne græsserne med Roundup for at undgå en kæmpe frøkastning. Det er der flere landmænd som praktiserer, påpeger konsulenten.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.