Tester bladgødskning i ærter for at øge indholdet af protein
Hos ANders Falk Rasmussen står afgrøderne generelt godt. Med 18 mm regn først på ugen er der godt gang i væksten.

"Jeg har sprøjtet Informer-hveden én gang og Kalmar-hveden to gange. Dermed er der godt styr på svampesygdommene, inden den afsluttende sprøjtning på akset«, siger Anders Falk Rasmussen.

Han tilføjer, at rugen er sprøjtet mod svampesygdomme to gange, mens vinterrapsen er sprøjtet en enkelt gang mod knoldbægersvamp.

Ukrudtet er bekæmpet i vårbyg, ærter og spinat. Dermed er der ro på.

Helt ren for ukrudt er spinaten dog ikke. Jævnt fordelt over markerne står der nemlig tidsler, som der lige nu bliver brugt en del tid på at hakke.

Derudover håber Anders Falk Rasmussen, at han får ram på nogle af tidslerne, når han radrenser spinaten om godt en uges tid.

God vækst i ærterne

Efter en lidt langsom start under de kølige forhold er der for alvor kommet gang i væksten i ærterne, ligesom udlægget af engrapgræs nu spirer frem.

Ved afregning af ærterne gives der tillæg for et højt proteinindhold. Derfor vil Anders Falk Rasmussen i den kommende tid eksperimentere med at bladgødske ærterne.

»Jeg ved ikke, hvor stor gevinsten ved bladgødskning er. Derfor vil jeg lave striber i marken, striber, som ikke får, striber, som får én gang, og striber, som får to gange. Så kan jeg sammenligne proteinindholdet i ærterne efter høst«, siger Anders Falk Rasmussen.

Han tilføjer, at han vil bladgødske ærterne ved begyndende blomstring og under blomstring.

Udfordring her & Nu

Flyvehavre: Vi har gennem en lang årrække aldrig haft flyvehavre. Det fik vi for nogle år siden. Derfor skal vi i de kommende uger luge flyvehavre på nogle af markerne.

Så mellemafgrøder: I de kommende uger vil jeg eksperimentere med at så serradel i vårbyg. Det kan forhåbentlig samle kvælstof og organisk materiale, inden jeg sår vinterhvede direkte i mellemafgrøden.

Faktaboks

FAKTA

Fakta

  • Anders Falk Rasmussen driver sammen med sin far og bror I/S Vestervang ved Marrebæk på Falster.
  • Dyrker 300 hektar med et alsidigt sædskifte med korn, vinterraps, rødsvingel, engrapgræs, ærter og spinat.
  • Arbejder målrettet på at gøre jorden sundere. Bearbejder jorden så lidt som muligt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.