Tidlig såning: Mange landmænd i gang med at så vårbyg
Såningen af vårbyg er skudt i gang i Syd- og Vestjylland. I Nordjylland og på Fyn er det derimod lige tidligt nok for såmaskinerne.

Årets såning af vårbyg er skudt i gang i Syd- og Vestjylland. Efter tørvejr de seneste par uger er de høje sandjorde tjenlige at køre på, og flere landmænd er nu i gang med såningen.

”Hvis vi kommer i gang med det store træk nu, vil det være en usædvanlig tidlig start,” siger planteavlsrådgiver Finn Poulsen fra Jysk Landbrugsrådgivning, der rådgiver landmænd omkring Esbjerg og Billund.

Stille i Nordjylland og på Fyn

I andre steder af landet er forårskåde landmænd knap så langt med markarbejdet. Hverken hos LandboNord i Nordjylland eller hos Centrovice på Fyn har man kendskab til at bare en enkelt landmand er kørt i marken med såmaskinen.

”Jeg kan ikke udelukke, at en enkelt landmand skulle være i gang på lettere jord, men generelt er markerne for våde, og flere steder står der åbent vand i lavninger. Der går nok en uge eller to, før vi kommer i gang på Fyn,” siger Leif Hagelskjær, afdelingschef for Planteavl hos Centrovice.

Hos LandboNord forventer Niels Arvidson, fagchef  for salgsafgrøder, at de nordjyske landmænd kan begynde at så den tidligste vårbyg om en uges tid.

”Vi skal lige have tre uger med tørvejr, før vi kan noget i marken. De første landmænd er begyndt at nedfælde gylle, så om en uge er de nok klar til at så, hvis det fortsætter med tørvejr” vurderer Niels Arvidson. 

Såning i gang ved Grindsted og Billund

Finn Poulsen, Jysk Landbrugsrådgivning fortæller, at såningen af vårbyg  i det syd- og vestjyske er i gang på høje sandjorde ved Hoven, Give, Grindsted, Billund og ned mod Ribe. Den lave jord er derimod ikke tjenlig, og her kan det erfaringsmæssigt trække ud til først i maj, inden alle arealer er tilsåede. 

Sen såning hæmmer angreb af knækkefodsyge i vintersædMark Fredag 11. marts 2016 · 00:00

”Det skal nok gå godt. Her på egnen siger vi, at første gang i marts jorden er tjenlig, skal vi ud at så, så det er vi ikke spor bange for."

"Men landmændene skal huske at stoppe, når de er færdige med den høje sandjord og ikke bare fortsætte på jord, der ikke er tjenlig, fordi de alligevel ”er godt i gang”. Og de skal huske at prioritere andre opgaver som gyllekørsel og gødskning og ukrudtsbekæmpelse i vintersæden,” lyder anbefalingen fra  Finn Poulsen. 

Ny strategi for gødskning

Finn Poulsen peger på, at de nye gødningsnormer, som blev vedtaget i forbindelse med Landbrugspakken, betyder at mange af egnens landmænd i år sandsynligvis skifter strategi for gødskningen i vårbyg.

I Jysk Landbrugsrådgivnings område opfyldes en stor del af vårbyggens kvælstofbehov af gylle, og hele puljen af handelsgødning tildeles derfor normalt som startgødning. Men i år vil mange vælge en todelt strategi for tildeling af handelsgødning for at undgå at eventuelle store nedbørsmængder vasker kvælstoffet ud, før planterne når at bruger det op i løbet af maj.

”I år vil landmændene have op til 300 kg handelsgødning pr. hektar til rådighed i vårbyg mod normalt 100 kg, så det er en betragtelig forskel,” siger Finn Poulsen.

Han vurderer, at sortsvalget i vårbyggen er domineret af velkendte Quench samt Evergreeen og KWS Irina.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.