Tjek dit nye udlæg af rødsvingel for agerrævehale

Trykket af agerrævehale er stigende, og der ses begyndende resistens. Det er et problem, der skal tages meget alvorligt, påpeger konsulent.

Af Mads Munkegaard, konsulent, Patriotisk Selskab

De seneste sæsoner har jeg set stigende problemer med agerrævehale i frøgræsmarker, i særdeleshed rødsvingel. 

I mange år tog man det ikke så højtideligt, om der var lidt agerrævehale i rødsvingelmarkerne. Det kunne behandles effektivt med Focus Ultra og lignende produkter om foråret samtidig med kvikbekæmpelsen. 

Midlerne havde meget høj effekt imod rævehale, og selv velvoksne planter i gummistøvlehøjde blev forvandlet til hø i løbet af et par uger, når den korrekte behandling i maj var udført. 

Nedsat effekt mod agerrævehale

Lige som for så mange andre midler opleves nu en nedsat virkning af Focus Ultra og Agil på rævehale på mange ejendomme.

Det skyldes dels, at trykket er så stort nu mange steder, at de overlevende par procent syner af mange, dels den efterhånden så velkendte resistensproblematik. 

Jeg vil opfordre til at tage problemet meget alvorligt og gå ud og kigge i de nye rødsvingeludlæg i de pletter, hvor man plejer at kunne finde agerrævehale i marken. De er lette at skelne fra rødsvinglen på grund af deres brede blade med ribber i længderetningen. 

De fleste har heldigvis, ganske fornuftigt, lagt det nye udlæg ud i vårbyg. Det i sig selv reducerer fremspiringen af græsukrudt. 

Desværre har en del fået nedbør lige omkring og efter høst. Det har gjort, at man har skullet ’rive’ halmen, inden den kunne presses. Nogle steder endda flere gange. 

En halmrive, der lige kradser i jordoverfladen, kan være en bombe under et nyt udlæg. Her provokeres rævehalefrø til spiring, og der kan nu fremkomme et tæppe af agerrævehale, selvom dæksæden så pænt ren ud.

Husk på, at august/september er dér, hvor rævehalen allerhelst vil spire. Får de lov at stå til næste forår, så bliver de store.

Læs mere om middel- og dosisvalg ved bekæmpelse af agerrævehale i rødsvingel i det nye nummer af Frøavleren, der udkommer 12. oktober.

Frøavleren er medlemsblad for Frøsektionen under Landbrug & Fødevarer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.