Tjek nøjagtigheden på din frøsåmaskine

I forsøg på Lolland var der for tre såmaskiner overraskende stor unøjagtighed i udsåningen af frø, viser foreløbige resultater.

Af Kristian Juranich, Landskonsulent for Frø, Seges

Etablering er nøgleordet til den gode frømark. Et ringe etableret udlæg kommer altid skidt fra start, og vil oftest halte efter igennem hele frømarkens levetid.

Med et efterhånden meget smalt udvalg af herbicider til græsukrudtsbekæmpelse, er det blevet endnu vigtigere, at udlæggene kommer godt fra start og kan yde den afgrødekonkurrence der skal til, for at undgå at græs-ukrudtet tager overhånd.

I foråret 2022 blev der startet et On-Farm etableringsforsøg med udlæg af rødsvingel i vårbyg. Dette forsøg skal sætte fokus på, om det anvendte udstyr også lever op til kravene om præcision og nøjagtighed i forbindelse med etablering af frø.

I forsøget er der anvendt tre i opbygning identiske såmaskiner, men af forskellig fabrikat. De tre maskiner havde samme setup med disc-sektion, gødningsplacering, dækpakkere og skiveskær med pakkerhjul efter hver såtragt. Ligeledes er alle maskiner med 12,5 centimeters rækkeafstand, hvilket vil sige, at rækkeafstanden for både korn og frø er 25 centimeter.

Forsøget er placeret på et meget ensartet areal på Vestlolland. Alle maskiner er sået ind til samme udsædsmængde af korn, gødning og frø, og alle mængder er vejet både ind og ud af maskinerne.

Der er ligeledes udtaget spand-prøver på udsået mængde frø på hver såtragt for at måle nøjagtigheden i udsåningen på hver enkelt udløb.

Foreløbig er det mest overraskende i dette forsøg, at unøjagtigheden i udsåningen af frø er så stor, som den er.

Alle tre såmaskiner havde meget store udsving i mængden af frø set på tværs af såmaskinen Den mest nøjagtige af maskinerne svingede med op til 30 procent imellem de enkelte såskær, og maskinen med det største udsving gav en forskel på over 200 procent.

En sådan afvigelse vil utvivlsomt give sig udtryk i en uensartet afgrøde, og det bliver mere end svært at opnå ’den ubrudte række’.

Hvis man ikke allerede har målt nøjagtigheden på sin egen frøsåmaskine, bør dette gøres her i den stille tid. Det gøres helt lavpraktisk ved at udså en vis mængde, med spand under hver såtragt og såtragt og herefter veje indholdet i hver spand.

Læs mere om etablerings-forsøget i det nye nummer af magasinet Frøavleren, der er udkommet i denne uge. Frøavleren er medlemsblad for L&F Frøsektionen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.