Tjek om din kartoffelsort har resistens overfor kartoffelbrok
Aarhus Universitet har udarbejdet opdaterede lister med kartoffelsorters resistens overfor kartoffelbrok.

Kartoffelbrok er en alvorlig sygdom i kartofler og er på listen over EU-karantæneskadegørere.

Sygdommen optrådte sidst i Danmark i en enkelt mark med stivelseskartofler i Midtjylland i 2016 - men da svampens sporer kan holde sig i hvilefase i cirka 30 år, er problemet ikke nødvendigvis væk.

Nu har forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet udarbejdet opdaterede lister over de forskellige kartoffelsorters modstandsdygtighed overfor kartoffelbrok i Europa, oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside.

Se listerne over kartoffelsorters resistens her

Især fire typer svampe

I det område, der dækkes af plantebeskyttelsesorganisationen European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), er det især fire typer af svampe, der forekommer, nemlig patotype 1, 2, 6 og 18. En patotype er en type af en bestemt organisme, der giver anledning til sygdom i en bestemt gruppe af værtsplanter.

Ifølge EU-direktivet ligger risikogrænsen for kartoflernes modtagelighed (resistens) overfor kartoffelbrok ikke ved fuldstændig resistens.

Direktivet kræver blot en resistens, der kan sikre, at der ikke kan forekomme sekundær infektion i afgrøden eller i efterfølgende afgrøder af samme sort.

"Det er sortens evne til at forhindre svampen i at fuldende sin livscyklus og danne sekundære infektioner, der er vigtig. En sort betragtes som tilstrækkelig resistent mod en patotype, når sorten reagerer mod infektion af samme patotype i en grad, hvor der ikke er risiko for sekundær infektion", forklarer opgørelsens forfatter, pensioneret seniorforsker Bent J. Nielsen, Institut for Agroøkologi.

Opgørelser over sorters resistens

Opgørelsen indeholder en tabel over sorter med fuld resistens mod patotype P18. Disse sorter vil under markforhold sikre, at der ikke kan forekomme sekundær infektion i afgrøden eller i efterfølgende afgrøder af samme sort. 

En anden tabel i opgørelsen samler sorter med høj markresistens eller som kun er svagt modtagelige. Disse sorter er formelt ikke fuldt resistente, men vil kunne yde en væsentlig beskyttelse mod kartoffelbrok.

Endelige er der en tabel, der samler sorter af stivelseskartofler med relevans for Danmark.

Et appendiks til opgørelsen lister næsten 1000 kartoffelsorter (både spise- og stivelsessorter) og deres grad af resistens mod kartoffelbrok-patotyperne 1, 2, 6 og 18. Listen indeholder samtlige sorter, hvor det har været muligt at finde oplysninger om resistens mod kartoffelbrok fra Holland, Tyskland og Polen. Mange af sorterne er ikke relevante for Danmark.

Faktaboks

Kort om kartoffelbrok

  • Kartoffelbrok er en svampesygdom, der i naturen angriber planter i natskyggefamilien, men i landbruget kun angriber kartofler
  • Det latinske navn er Synchytrium endobioticum
  • Kartoffelbrok kan spredes med inficeret jord og smittede kartofler samt med fabriksaffald i form af vaskevand, jord og andre restprodukter fra stivelses- og pulverproduktionen. Det kan dog ikke spredes via det forarbejdede stivelsesmel eller kartoffelpulver
  • Har man mistanke om kartoffelbrok, er man forpligtet til at kontakte Landbrugsstyrelsen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.