Tre gode nyheder på planteværns-fronten

Den kommende sæson byder på en stribe nye og ændrede godkendelser for bekæmpelsesmidler. Især tre er til stor gavn for planteavlerne.

Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men for denne artikels forfatter er indgangen til en ny vækstsæson altid forbundet med en periode, hvor man lige skal have stillet skarpt på, hvilke bekæmpelsesmidler man har til rådighed i marken.

Gamle kendinge er blevet forbudt, ligesom der er midler, man skal sørge for at få brugt, inden et forbud træder i kraft.

Men der er også nye spændende produkter, som man skal blive dus med, så man sikrer, at de bruges bedst muligt – ligesom man skal lægge en strategi, så de ikke slides og bliver uvirksomme for hurtigt. 

I år er ingen undtagelse.

I nedenstående kan du læse om nogle af de nye midler, ligesom du kan se eksempler på midler, som har fået ændrede godkendelser.

Balaya i korn og frø

Svampemidlet Balaya godkendt i korn og i til mindre anvendelse i markfrø til frøavl.

Balaya har været ventet til bekæmpelse af septoria i hvede. I hvede har Balaya i forsøg med meget septoria klaret sig bedre end de nuværende midler. I forsøgene i byg og rug har Balaya ikke klaret sig bedre end de nuværende løsninger. Balaya har også god effekt mod rustsvampe, men effekten er ikke bedre end de nuværende midler.

Balaya indeholder Revysol (100 g/l mefentrifluconazol), som er et nyt triazol og Comet Pro (pyraclostrobin). Normaldoseringen på 1,5 liter indeholder 0,75 l Comet Pro. Der er som bekendt udviklet resistens hos septoria mod triazoler, men der er ikke udviklet resistens hos septoria mod triazolet i Balaya. Triazolet mefentrifluconazol tæller med i triazolregnskabet, således at 150 gram mefentrifluconazol tæller 100 procent. Der svarer til 1,5 l Balaya. I korn må Balaya anvendes til vækststadie 40 (før begyndende skridning).

Midlet må anvendes 1 gang pr. vækstsæson i vækststadie 33-40. Det vil sige, at Balaya i hvede ikke må anvendes ved den sidste delte aksbeskyttelse. Der må anvendes op til 1,0 l Balaya i vækststadie 33-37 og op til 1,5 l i vækststadie 38-40.

Se yderligere om Balaya i Middeldatabasen.

Entargo godkendt i hvede og byg

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Entargo (500 g/l boscalid) til svampebekæmpelse i hvede og byg. Effekten af blandinger af Entargo med de nuværende midler kendes ikke, men det vurderes ikke, at løsninger med Entargo er bedre end de nuværende løsninger.

Midlet må anvendes 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,7 l/ha pr. sæson (normaldosis). Entargo må senest anvendes i vækststadie 49 (lige før begyndende skridning), og kan således ikke anvendes ved den sidste delte aksbeskyttelse i hvede.

Entargo indeholder aktivstoffet boscalid, som er kendt fra Bell (boscalid + epoxiconazol) og Viverda (boscalid + epoxiconazol + pyraclostrobin). Alle midler med aktivstoffet epoxiconaxol må som bekendt ikke længere sælges, og må ikke anvendes og opbevares pr. 30. oktober 2021. Firmaet har derfor valgt at sælge boscalid separat i form af Entargo.

Entargo er et SDHI-middel ligesom Propulse, og det anbefales kun at anvende SDHI-midler 1 gang pr. sæson for at forsinke resistensudviklingen hos Septoria. Kun ved højt smittetryk anbefales to behandlinger.

Se yderligere om Entargo i Middeldatabasen.

Roer må bejdses med Gaucho WS 70

Miljøstyrelsen har givet dispensation til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS i perioden fra den 22. februar 2021 til 30. maj 2021. 

Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid pr. hektar). 

Dispensationen meddeles på en række vilkår. Det gælder blandt andet:

Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.

Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Ved såning skal der som minimum være en meter afstand til tilstødende marker, læhegn mv.

Der må ikke i de efterfølgende to sæsoner sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal. Det vil sige, at der blandt andet ikke må sås majs, kløver, ærter og hestebønner. Det vurderes derfor, at bejdsning med Gaucho stadig ikke er aktuelt ved produktion af roer til foder. 

Se yderligere i Middeldatabasen.

På LandbrugsInfo kan du også se en liste med de øvrige nye og ændrede godkendelser for bekæmpelsesmidler til den kommende vækstsæson.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.