Tre gode råd til at dyrke companion crops med vinterraps
Arbejdet med companion crops kræver, at du vælger de arter, der arbejder bedst sammen med det, du ønsker at få ud af indsatsen.

Hvis du vælger rigtigt, kan en companion crop have en positiv effekt på din vinterraps i form af bedre optagelse af næringsstoffer og færre sygdomme, skadedyr og ukrudt. Det fastslår Agrovi.

"I de år, hvor agersnegle er en udfordring, kan en companion crop bidrage med ”foder” til sneglene, så det ikke er rapsen, der skal stille sneglenes værste sult. Jeg har set, hvordan sneglene foretrækker at æde rug frem for raps, hvilket kan give rapsen det nødvendige forspring i de år, hvor der er store snegleproblemer.

Rugen skal dog sprøjtes væk sammen med spildkorn for ikke at give for meget konkurrence til rapsen", siger Søren Ilsøe, ejer af Knudstrupgård og testgård for bl.a. companion crop.

Sammen med Agrovi står Søren Ilsøe bag et forsøg, hvor to companion crop-blandinger er sået ud sammen med vinterraps og sammenlignes med en kontrol, hvor vinterraps er sået alene.

Den ene companion crop-blanding er med vikke og inkarnatkløver, mens den anden er domineret af honningurt.

I de foreløbige resultater fra et planteklip lavet ved vækststart den 22. marts, har kvælstofoptagelsen været størst i kontrolparcellerne, men ser man på fosfor og kaliumoptagelsen er den højere i vinterraps, hvor der har været sået vikke og inkarnatkløver.

Høstudbytterne af disse parceller vil blive målt og sammenholdt med kontrolparceller.

Næringsstoffer og kvælstoffiksering

Companion Crops har også mange flere gode egenskaber ud over at holde sneglene fra rapsen.

Bælgplanter er fx et oplagt valg i vinterraps, der kan udnytte store mængder kvælstof. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at vide, hvor meget kvælstof afgrøden får til rådighed ved bælgplanternes hjælp.

Se billederne: Stor gevinst ved at vælge bedste arter til efterafgrødeMark Fredag 2. november 2018 · 07:28

Det er derfor vigtigt at vælge en blanding af kvælstoffikserende arter, der har både efterårs og forårsvækst.

"Uanset om din companion crop består af en eller flere arter, kan den også hjælpe med at optage andre næringsstoffer. Så længe companion croppen er i vækst, vil den optage næringsstoffer og konkurrere med hovedafgrøden.

Men når den nedvisner, bliver de næringsstoffer, den har optaget, frigivet igen og er tilgængelig for hovedafgrøden. I marker med lave fosfortal, kan honningurt være med til at opsamle fosfor fra jorden, som hovedafgrøden kan få gavn af, når companion croppen nedbrydes", fortæller Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi.

Tre gode råd fra eksperten

I arbejdet med companion crop, er der flere elementer, du skal være opmærksom på ud over valget af arter.

Lene Mathiasen giver derfor tre gode erfaringer videre til planteavleren, der gerne vil i gang.

 • Hvis companion croppen vokser sig kraftig for hurtig, kan den blive en konkurrent til rapsen, både i forhold til næringsstoffer og lys
 • Ved dyrkning af vinterraps, er det essentielt for overvintringen, at vækstpunktet bliver tæt ved jorden. Står companion croppen står for tæt med rapsen, risikerer man, at vinterrapsen strækker sig og derved bliver sårbar for udvintring. Til gengæld kan companion crop, der dækker godt af under rapsen, hæmme ukrudt
 • De fleste companion crop arter tåler ikke sprøjtning med de ukrudtsmidler, der normalt bruges mod tokimbladede arter i vinterraps (undtaget Command lige efter såning). Det vil sige, at man for at få maksimalt udbytte af companion croppens egenskaber i efteråret, skal vente med at bekæmpe kamille til om foråret

Så er det bare at komme i gang med at få mest muligt ud af din vinterrasp.

Hvad er companion crop?

En companion crop er en eller flere plantearter, der bliver sået sammen med en hovedafgrøde, fx vinterraps.

Motivationen for at så companion crops er at opnå en positiv effekt på vinterrapsen, enten i form af effekt på optagelse eller tilgængelighed af næringsstoffer, effekt på sygdomme og skadedyr eller på ukrudt.

Udfordringerne ved at have en companion crop er, at den også kan konkurrere med hovedafgrøden om næringsstoffer, vand og lys. Kunsten er derfor at vælge nogle arter, der giver de effekter, man gerne vil opnå, uden at ulemperne overstiger fordelene.

Faktaboks

De bedste arter til companion crop

 • Honningurt vokser kraftigt og fylder meget i forhold til vinterrapsen. Den er sædskifteneutral og har en positiv effekt på fosforoptagelsen, da den har symbiose med mykorrhiza svampe
 • Boghvede har en positiv effekt på optagelsen af fosfor og har en mindre kraftig vækst end honningurt
 • Alexandrinekløver har en hurtig vækst i efteråret, men er ikke vinterfast
 • Inkarnat kløver vokser ikke så hurtigt til i efteråret som alexandrinekløveren, men har til gengæld et dybt rodsystem og kan overvintre
 • Vikke er en langsom starter, men er på trods af et relativt lille rodsystem effektiv til at samle kvælstof
 • Rug etablerer sig hurtigt og danner bladmasse, men kan også blive en væsentlig konkurrent til vinterrapsen. Man skal derfor være indstillet på, at den skal sprøjtes væk på et tidspunkt.

 

Kom godt i gang

Vil du være én af pionererne, der prøver kræfter med companion crops i vinterraps, kan du bruge denne enkle bladning sammen med vinterrapsen. Så er du allerede godt i gang:

 • 0,5 kg/ha honningurt
 • 2 kg/ha inkarnatkløver
 • 2 kg/ha alexandrinekløver
 • 4 kg/ha boghvede

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.