Sponsoreret af Bayer Crop Science
Tre gode råd til at dyrke maltbyg
På trods af en usædvanlig tør sommer kæmpede seks hold en brav kamp i marken, da MaltBygKampen 2018 løb af stablen på Gyldensteen Gods. Men hvad kan vi egentlig lære af årets MaltBygKamp? Kenneth Søbye fra Bayer har omsat de vigtigste erfaringer fra MaltBygKampen til tre gode råd til, hvordan du dyrker maltbyg.

For at opnå det bedste økonomiske resultat er det vigtigt, at din byg kan sælges som maltbyg. Her er byggens kvalitet afgørende. For at byg kan bruges til maltbrygning, skal proteinindholdet være mellem 9,5 og 11 procent. Er proteinindholdet under 9 eller over 11,5, afregnes byggen som foderbyg. Men hvordan sikrer du byg af topkvalitet?

1. Såning er altafgørende for topudbytte

Såningen af vårbyg skal være perfekt, hvis du vil sikre topudbytte. Kernerne skal placeres i 3-4 centimeters dybde på en jævn og fugtig bund og dækkes af løs til letpakket jord – hermed sikrer du et godt luftskifte i jorden. Det er vigtigt at komme ud af traktoren og tjekke sådybde, gødningsplacering og såbedets pakning. Vårbyggen kan ikke kompensere for dårlig såning, så invester den nødvendige tid til at så marken perfekt. Der bør desuden sås, så snart jorden er tjenlig, da en lang vækstsæson giver de bedste betingelser for maksimalt udbytte. Husk dog, at såbedskvaliteten er vigtigere end datoen.

2. Placering af gødning

Der skal placeres NP-gødning sammen med såningen – enten med separate gødningsskær eller ved blanding af såsæd og gødning i såkassen. En lille mængde fosfor i startgødningen gør en stor forskel i kolde eller våde forår – dette sås tydeligt i MaltBygKampen 2012, hvor placering af gødningen var afgørende for vindernes succes. Siden da har alle deltagere valgt at placere gødning. Gødningsplacering er også med til at mindske manganmangel, der ellers kan skade markens udbytte.

Når du anvender gylle, bør du placere en NP-handelsgødning med mindst 30 kilo N og 5 kilo P per hektar ved såning. Gyllen bør nedfældes inden såning.

3. Ukrudt og svampesygdomme bør bekæmpes tidligt

En tidlig indsats betaler sig, hvis dit udbytte ikke skal tage skade – både når det gælder ukrudts- og svampebekæmpelse.

En løsning med 0,07 liter Hussar Plus OD blandet med 0,05 liter DFF per hektar giver en høj effekt mod både græs- og tokimbladet ukrudt. Du bør behandle, når byggen har 3-5 blade.

”Samtlige deltagere i MaltBygKampen 2018, havde valgt at slutte af med Propulse i deres svampestrategi, og det var en vigtig del af mange af holdenes succes”, udtaler Kenneth.

En god strategi for svampebekæmpelse er også afgørende for et godt resultat.

”Vårbyg er generelt en sund afgrøde, men specielt maltbygsorterne kvitterer hvert år med et positivt nettoudbytte, hvis de har fået behandling for svampesygdomme”, udtaler Kenneth Søbye. Han anbefaler desuden, at byggen behandles med svampemidler af to omgange.

Skoldplet, bygbladplet og bygrust kan angribe byggen i de tidlige strækningsstadier, og første behandling bør derfor falde omkring stadie 31-32 med et blandingsprodukt med både prothio- og tebuconazol – for eksempel Proline Xpert eller Prosaro med en typisk dosering på 0,2-0,3 liter per hektar. Den næste – og vigtigste – behandling bør ske, lige når byggen skrider igennem. Foruden de netop nævnte sygdomme kan også ramularia angribe byggen på dette tidspunkt. Ramularia er i løbet af de sidste år blevet en mere almindelig sygdom, og den kan føre til store udbyttetab. Ved at vælge en blanding af 0,35-0,5 liter Propulse blandet med 0,2 liter Comet Pro per hektar får du en stærk effekt mod svampesygdomme.

”Samtlige deltagere i MaltBygKampen 2018, havde valgt at slutte af med Propulse i deres svampestrategi, og det var en vigtig del af mange af holdenes succes”, udtaler Kenneth.

Følg de tre gode råd fra MaltBygKampen 2018, og du vil være godt på vej til at få maltbyg af topkvalitet. 

Comet Pro® BASF

Faktaboks

Hvad er MaltBygKampen?MaltBygKampen arrangeres af Bayer Crop Science, og målet er at sætte fokus på – og blive klogere på – dyrkning af maltbyg i Danmark. Dyrkningen sker i parceller på 15 kvadratemeter, og vinderen af MaltBygKamp 2018 er det hold med det bedste økonomiske nettoresultat.

Emneord Bayer Crop Science, sponsoreret

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.