Tre planteavlere med i landsforsøg med conservation agriculture: Vi forventer os meget

Nyt femårigt landsforsøg tester bæredygtigheden af henholdsvis traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og conservation agriculture hos tre danske landmænd.

Tidligere på året fortalte Seges, at et nyt storskala forsøg med Conservation Agriculture var i støbeskeen.

Nu er projektet sat i søen, fortæller Syngenta, som er en af forsøgspartnerne.  

Projektet, som har fået navnet GRObund,  skal undersøge og afdække hvordan forskellige dyrkningssystemer kan hjælpe med at efterleve klimamålsætningerne, herunder mindske co2-udledningen og styrke biodiversiteten.

I det femårige forsøg lægger tre danske landbrug  jord til at teste bæredygtigheden ved de tre dyrkningssystemer: traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture.

De tre landbrug er placeret ved Holstebro, Slagelse samt Birkelse i Nordjylland, se faktaboksen.

De tre bedrifter er udvalgt, så de repræsenterer forskellige klimatiske forhold samt forskellige jordtyper, for bedst at kunne demonstrere og udvikle løsninger til håndtering af klimaforandringer i landbruget. 

Projektet har deltagelse af blandt andre Seges og Syngenta, og målet er gennem konkrete forsøg at undersøge og identificere nye potentialer for fremtidens landbrug. Dette sker også for at kunne imødekomme forbrugernes øgede efterspørgsel af bæredygtige produkter.

Tre lokaliteter og forsøgsarealer

Syngenta peger på, at filosofien bag Conservation Agriculture af mange spås som en af løsningerne på fremtidens dyrkningsmetoder. Her er målet ingen jordbearbejdning, direkte såning, maksimalt sædskifte samt at sikre, at jorden er dækket af planter eller afgrøderester hele året rundt. 

Dette vil dog kræve, at vi i Danmark får opbygget mere viden, data og erfaring for at bedømme potentialet fuldt ud, samt at være i stand til at rådgive landmændene bedre. 

Konceptet for det nye projekt er, at der etableres forsøgsmarker på tre lokationer i Danmark over en femårig periode.

Hos de tre testlandmænd er der blevet etableret storparceller med tre forskellige systemer: traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og conservation agriculture.

De er anlagt som landsforsøg, hvor der på alle lokaliteterne er etableret fire gentagelser for at sikre muligheden for statistisk bearbejdning af data. 

Hvert system dyrkes optimalt for sig 

Hensigten er, at der skal eksperimenteres med dyrkningssystemets effekt på jordsundhed, dyrkningssikkerhed, udbytte og landmandens samlede økonomi.

Desuden kan der etableres supplerende forsøg i storparcellerne, f.eks. med afprøvning af strategier for gødskning, planteværn og kalkning. 

”Hvert dyrkningssystem skal dyrkes optimalt, for at kunne sammenligne dem. Derfor foretages konkrete vurderinger for eksempel hvorvidt sygdomstrykket i det enkelte led retfærdiggør en behandling eller ej.

Ligeledes skal afgrøderne ikke nødvendigvis etableres samme dag, men når jorden er tjenlig i det pågældende system,” siger Morten Lind, Technical Lead ved Syngenta Nordics.

Landmænd: Spændende at være med

”Det er spændende for os at være med, for at se hvordan de forskellige dyrkningssystemer passer på vores ejendomme. Hvad er effekterne i forhold til når vi kigger på et andet sted i landet eller et andet sted i Europa,” siger Christian Sommerlund, driftsleder ved JSJ-Agro, som er vært for projektet i Nordjylland. 

Forsøgene er etableret på marker, som indtil nu har været dyrket med reduceret jordbearbejdning og årets afgrøde er hestebønner.
 
”Vi har en god tradition for at teste ideer forsøgsmæssigt i Danmark. Selvom vi er et lille land, forventer vi os meget, så vi kan producere nogle fødevarer, der er sunde, men som også skåner miljøet mest muligt,” siger Niels-Erik Halgaard, som er vært for forsøget i Holstebro.

Simon Christensen, som er vært for projektet på Sjælland, ser ligeledes frem til ny læring selvom han allerede kender lidt til arbejdet med reduceret jordbearbejdning:

”Vi har i mange år arbejdet med reduceret jordbearbejdning på markerne. Derfor bliver det sjovt og spændende at være med i det her projekt med Syngenta og Seges for at lære mere om effekterne og udbyttet,” siger  Simon Christensen fra Rødkildegaarden i Slagelse.

Læs mere her

Faktaboks

De tre landbrug i forsøget

 

1. Niels-Erik Halgaard, Nørre Halgaard, Holstebro

  • Niels-Erik Halgaard driver Nørre Halgaard ved Holstebro. Cirka 400 hektar dyrkes, med stivelseskartofler, vinterraps, korn og græsfrø.
  • Hidtil har Niels-Erik pløjet forud for kartofler og efter græsfrø ved etableringen af vintersæd, men nu harves også forud for kartofler.
  • Jorden på forsøgsarealet ved Nørre Halgaard er sandblandet lerjord JB 3-4.

 

2. Simon Christensen, Rødkildegaarden, Slagelse

  • Landmand Simon Christensen er vært for forsøget tæt ved Slagelse. Der dyrkes cirka 500 hektar med korn, vinterraps, græsfrø og hvidkløver på Rødkildegaarden. 
  • Jorden på Rødkildegaarden er overvejende JB 6.                       

 

3. Jens Richter Jungersen og Christian Sommerlund, JSJ-Agro, Birkelse

  • Medejer Jens Richter Jungersen og driftsleder Christian Sommerlund er værter for forsøget i Birkelse, på driftfællesskabet JSJ-Agros jord. 
  • JSJ-Agro driver 4 .000 hektar, der blandt andet inkluderer vinterhvede, vinterrug, vinterraps, vinterbyg, vårbyg, vårhavre, hestebønner, ærter, rajgræs, kartofler og juletræer. 
  • Forsøgsarealet er placeret på en egen med regelmæssig nedbør på en siltholdig gammel søbund, JB 10.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.